Najczęściej zadawanie pytania — Przesyłanie dokumentów wizowych

Wszyscy obywatele spoza krajów UE/EOG z zastrzeżoną kartą pokładową będą mieli możliwość przesłania dokumentów wizowych do aplikacji myRyanair. Przesłanie dokumentu wizowego jest dobrowolne, a przed odlotem wszyscy pasażerowie muszą przejść kontrolę wizową na lotnisku.

Możliwość ta zapewnia zachowanie zapisu wymaganego dokumentu wizowego, niezbędnego w przypadku potencjalnych zastrzeżeń ze strony służb imigracyjnych lub kontroli granicznej w miejscu docelowym. Dzięki temu można wykazać, że w punkcie odlotu przedstawiono odpowiednie dokumenty, co pozwoli uniknąć grzywien i kar związanych z transportem pasażera nieposiadającego wymaganych dokumentów, a także uniknąć odpowiedzialności karnej w przypadku nieokazania prawidłowych dokumentów po przylocie.

Obowiązkiem każdego podróżnego jest zadbanie o posiadanie odpowiedniego dokumentu wizowego umożliwiającego podróż do miejsca docelowego. W przypadku nieokazania ważnego dokumentu wizowego po przylocie do miejsca docelowego zarówno linie lotnicze, jak i pasażer mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej przez służby imigracyjne, kontrolę graniczną i lokalne organy egzekwujące prawo. Przesłanie dokumentu wizowego do aplikacji Ryanair zapewni rejestrację niezbędnej dokumentacji wizowej okazanej przy wejściu na pokład. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianego zdarzenia, przed stawieniem się przed służbami imigracyjnymi w kraju docelowym, przesłany dokument wizowy może służyć jako potwierdzenie, że pasażer posiadał wymagane dokumenty w momencie odlotu.

Jeśli wybierzesz opcję przesłania dokumentu wizowego, musisz:  

  • Zalogować się lub zarejestrować konto myRyanair.
  • Odprawić się na swój najbliższy lot.
  • Jeśli do Twojego miejsca docelowego wymagana jest wiza, będziesz mieć możliwość przesłania (a) strony paszportu ze zdjęciem i (b) dokumentu wizowego.
  • Wybierz opcję „Dodaj dokument wizowy” i zrób zdjęcie wizy bezpośrednio w aplikacji lub załaduj zdjęcie.
  • Potwierdź, że zostało przesłane właściwe zdjęcie.

Otrzymasz natychmiastowe potwierdzenie, że dokument wizowy został przesłany pomyślnie. Po przesłaniu kopii wizy Twoja karta pokładowa zostanie zaktualizowana i będzie na niej wyświetlony zielony komunikat „Przesłano dokument wizowy”. Jeśli nie uda Ci się przesłać dokumentu wizowego, na karcie pokładowej pojawi się czerwony komunikat „Nie przesłano dokumentu wizowego”.

Kopia Twojej wizy będzie przechowywana w aplikacji przez 48 godzin.

Przepisy imigracyjne wymagają od linii Ryanair przeprowadzenia bezpośredniej kontroli wizowej na lotnisku przed wpuszczeniem na pokład pasażerów wymagających wizy. Aby chronić bezpieczeństwo Twoich dokumentów, pracownicy lotniska nie będą mieli bezpośredniego dostępu do przesłanego zdjęcia Twojej wizy.  Pracownicy lotniska przeprowadzą bezpośrednią kontrolę dokumentów wizowych i porównają je z kopią wizy przesłaną do aplikacji myRyanair. Odprawa zostanie przeprowadzona przy stanowisku odprawy. Pracownicy poproszą Cię o okazanie kopii paszportu i wizy, które zostały zapisane w rezerwacji.

Co do zasady Ryanair przechowuje kopię wizy przez 18 miesięcy. Dzięki temu możemy bronić się przed wszelkimi ewentualnymi zarzutami prawnymi albo działaniami wniesionymi przeciwko Ryanair lub przeciwko Tobie jako pasażerowi, w przypadku gdy prawidłowy albo ważny dokument wizowy nie może zostać dostarczony do kontroli granicznej lub imigracyjnej w Twoim miejscu docelowym.

 Zastrzegamy sobie prawo do przechowywania kopii Twoich dokumentów przez dłuższy okres w celu wypełnienia zobowiązań prawnych lub w celu rozpatrywania skarg, zapytań, spełnienia wymogów prawnych, do celów audytu i odpowiednich warunków przyjęcia.

Dostęp do dokumentów wizowych będą mieli tylko wybrani pracownicy, którzy mają konkretną potrzebę ich przejrzenia, w tym nasz dział imigracyjny, który dysponuje specjalistyczną wiedzą na temat wymogów wizowych, nasz dział prawny w sytuacji ewentualnych roszczeń ze strony kraju docelowego oraz wybrani członkowie naszego zespołu IT w celu zapewnienia technicznej wydajności procedury. 

Pracownicy obsługi naziemnej nie mają dostępu do dokumentów wizowych z wyjątkiem przeglądania informacji w aplikacji na urządzeniu pasażera w sytuacji poproszenia o okazanie zapisanych dokumentów wizowych w ramach kontroli wizowej podczas odprawy.