Odprawa i dokumenty podróżne

Odprawa

Odprawę możesz przejść na stronie internetowej Ryanair.com lub w aplikacji mobilnej. Po zalogowaniu się wybierz opcję odprawy i wprowadź szczegóły dokumentu podróżnego. Ze względu na bezpieczeństwo wszystkich pasażerów i naszej załogi odprawa musi być przeprowadzana osobiście przez Ciebie, przez pasażera objętego Twoją rezerwacją lub przez osobę, która zna Ciebie osobiście oraz zna zawartość Twojego bagażu. Wymóg ten ma na celu upewnienie się, że Ty, pasażer objęty Twoją rezerwacją lub osoba, która zna Ciebie osobiście oraz zna zawartość Twojego bagażu potwierdziła zgodność z wymaganymi protokołami bezpieczeństwa, ochrony i zdrowia publicznego, w tym z wytycznymi zawartymi w Instrukcjach Technicznych ICAO, rozporządzeniu (UE) 2015/1998 oraz w Protokole bezpieczeństwa lotniczego EASA/ECDC Covid-19.

Jeśli wstępnie rezerwowałeś(-aś) miejsce, możesz odprawić się przez Internet do 60 dni przed planowanym odlotem. Jednak Twoje loty w obie strony muszą odbyć się w ciągu 60 dni od odlotu. Jeśli nie zarezerwowałeś(-aś) miejsca i zostało Ci ono przydzielone losowo, odprawa rozpoczyna się 24 godziny przed odlotem i kończy się 2 godziny przed odlotem.

Tak. Możesz przejść odprawę na lot na lotnisku, ale musisz uiścić opłatę za odprawę na lotnisku od pasażera. Zapoznaj się z naszą tabelą opłat.

Jeśli przeszedłeś/przeszłaś odprawę, ale nie możesz okazać karty pokładowej w aplikacji lub w formie papierowej w chwili dotarcia na lotnisko, musisz uiścić opłatę za ponowne wystawienie karty pokładowej na pasażera w kasie biletowej na lotnisku. Zapoznaj się z naszą tabelą opłat.

Uwaga: jeśli wylatujesz z lotniska w Maroku, cyfrowa karta pokładowa nie zostanie zaakceptowana. Musisz mieć przy sobie wydruk swojej karty pokładowej i okazać tę kartę pokładową w punkcie odprawy na lotnisku w Maroku.

Jeśli nie dokonasz odprawy online do 2 godzin przed planowanym odlotem, możesz dokonać odprawy na lotnisku do 40 minut przed odlotem, ale zostanie pobrana opłata za odprawę na lotnisku. Zapoznaj się z naszą tabelą opłat. Zachęcamy wszystkich pasażerów do odprawy online przed przybyciem na lotnisko, aby uniknąć tych opłat.

Do odprawy potrzebny jest Twój ważny dokument podróżny. Podróżując z Ryanair, zasadniczo akceptujemy 2 rodzaje dokumentów tożsamości.

  • Ważny paszport;
  • Ważny krajowy dowód tożsamości.

Nie przyjmujemy prawa jazdy ani certyfikatu urodzenia na podróż do żadnego miejsca. Obowiązkiem każdego pasażera jest posiadanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem, który spełnia nasze wymagania i wymagania odpowiednich władz imigracyjnych.

Istnieją różne zasady dla różnych miejsc docelowych, więc sprawdź je przed podróżą. Aby potwierdzić, co jest potrzebne, kliknij tutaj.

W przypadku problemów z odprawą należy użyć alternatywnego urządzenia, wyczyścić pamięć podręczną i pliki cookie w przeglądarce internetowej lub pobrać najnowszą wersję aplikacji. Można również skontaktować się z nami tutaj.

Jeśli masz trudności z odprawą, ponieważ dokonałeś(-aś) rezerwacji za pośrednictwem internetowego biura podróży, a nie bezpośrednio na stronie Ryanair.com, musisz zweryfikować swoją tożsamość na stronie Ryanair, klikając tutaj. Po pomyślnym przejściu procesu weryfikacji będzie można dokonać odprawy na stronie internetowej Ryanair.

Jeśli nadal pojawia się komunikat o błędzie, skontaktuj się z naszym serwisem pomocy tutaj.

Karta pokładowa

Możesz uzyskać dostęp do swojej karty pokładowej w sekcji „Moje rezerwacje” na stronie internetowej Ryanair.com lub w aplikacji Ryanair.

Jeśli wylatujesz z lotniska w Maroku, cyfrowa karta pokładowa nie zostanie zaakceptowana. Musisz mieć przy sobie wydruk swojej karty pokładowej i okazać tę kartę pokładową w punkcie odprawy na lotnisku w Maroku.

Jeśli odbyłeś(-aś) odprawę online i zapomniałeś(-aś) karty pokładowej, możesz uzyskać do niej dostęp w dowolnym momencie w aplikacji Ryanair. Jeśli jesteś na lotnisku i nie masz aplikacji Ryanair lub nie masz do niej dostępu, możemy wydrukować ją przy stanowisku odprawy, ale zostanie pobrana opłata za ponowne wystawienie karty pokładowej. Zapoznaj się z naszą tabelą opłat.

Możesz uzyskać dostęp do swojej karty pokładowej w aplikacji Ryanair po dokonaniu odprawy. Nie musisz drukować karty pokładowej po uzyskaniu dostępu do aplikacji Ryanair, chyba że wylatujesz z lotniska w Maroku.

Jeśli nie masz dostępu do drukarki, możemy wydrukować ją przy stanowisku odprawy, ale zostanie pobrana opłata za ponowne wystawienie karty pokładowej dla każdego pasażera. Zapoznaj się z naszą tabelą opłat.

Akceptujemy mobilne karty pokładowe dla lotów z większości lotnisk w naszej sieci.
Jednak niestety niektóre lotniska jeszcze ich nie akceptują. Poniżej lista lotnisk, które nie akceptują mobilnych kart pokładowych:

  • Turcja*
  • Maroko*
  • Tirana

 * Klienci podróżujący z tych lotnisk muszą dokonać odprawy online i wydrukować papierową kartę pokładową na swój lot.

Odprawa przy rezerwacji za pośrednictwem strony trzeciej

Jeśli otrzymasz prośbę o weryfikację swojej tożsamości, oznacza to, że Twoja rezerwacja została oznaczona jako przeprowadzona przez zewnętrzne biuro podróży, które nie ma podpisanej umowy handlowej z Ryanair upoważniającej do sprzedaży naszych lotów. Więcej informacji można znaleźć na stronie rezerwacji biura podróży

Dokumenty podróżne

Podróżując z Ryanair, zasadniczo akceptujemy 2 rodzaje dokumentów tożsamości.

  • Ważny paszport;
  • Ważny krajowy dowód tożsamości.

Nie przyjmujemy prawa jazdy ani certyfikatu urodzenia na podróż do żadnego miejsca. Obowiązkiem każdego pasażera jest posiadanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem, który spełnia nasze wymagania i wymagania odpowiednich władz imigracyjnych.

Istnieją różne zasady dla różnych miejsc docelowych, więc sprawdź je przed podróżą.

W zależności od narodowości i miejsca docelowego lotu, podróż może wymagać wizy.

Wszystkie osoby niebędące obywatelami UE/EOG muszą poddać się weryfikacji dokumentów podróżnych oraz podstemplowaniu ich w punkcie sprawdzania wiz/dokumentów Ryanair przed przejściem przez kontrolę przez ochronę lotniska. Na Twojej karcie pokładowej będą podane informacje dotyczące tras wymagających obowiązkowych kontroli wizy/dokumentów.

Obywatele spoza UE/EOG muszą to zrobić, aby spełnić wymagania dotyczące przepisów imigracyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zabrania pasażerów, którzy nie przestrzegają tego wymagania.

Obywatele amerykańscy, australijscy i kanadyjscy podróżujący samolotem poza strefę Schengen mogą skorzystać z weryfikacji paszportu podczas procesu odprawy w naszej aplikacji zamiast punktu odprawy wizowej na lotnisku. Jeżeli jednak proces weryfikacji paszportu nie jest dostępny, należy udać się do punktu odprawy wizowej na lotnisku.

Jeśli odmówiono Ci przyjęcia na pokład i potrzebujesz wyjaśnień, wróć do punktu odprawy wizowej na lotnisku. Pracownik biura biletowego skontaktuje się z działem imigracyjnym Ryanair w celu uzyskania dalszej pomocy.

Tak. Zalecamy, aby wszyscy pasażerowie przeznaczyli więcej czasu na odprawę wizową na lotnisku. Odprawa oraz stanowiska kontroli dokumentów/wizy są otwarte co najmniej 2 godziny przed odlotem i zamykane na 40 minut przed planowanym odlotem. Jeśli nie przeszedłeś(-aś) odprawy wizowej przed upływem tego terminu, nie będziesz mógł/mogła odbyć podróży i nie będziesz mieć prawa do zwrotu kosztów za nieodbycie lotu.

Przed przejściem przez kontrolę bezpieczeństwa na lotnisku należy przeprowadzić wszystkie kontrole wizowe. Należy sprawdzić godzinę odlotu i zaplanować wystarczającą ilość czasu na te wszystkie czynności kontrolne związane z wizą.

Każdy kraj posiada własne wymagania dotyczące osób niepełnoletnich podróżujących bez rodziców/opiekunów prawnych oraz wymaganych dokumentów. Obowiązkiem każdego pasażera jest upewnienie się, że wymogi dotyczące dokumentów zostały w pełni spełnione.

Dokumenty potrzebne osobom niepełnoletnim podróżującym na terenie UE znajdziesz tutaj. Możesz również sprawdzić wymagania dotyczące wizy i paszportu, kontaktując się z konsulatem lub ambasadą kraju, do którego się udajesz.

Jeśli zgubiłeś(-aś) paszport, potrzebujesz ważnego paszportu tymczasowego wydanego przez ambasadę lub konsulat Twojego kraju, aby wrócić do domu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalną ambasadą lub konsulatem.

Na lotnisku udaj się do stanowiska odprawy Ryanair, i jeśli masz wszystkie wymagane dokumenty, wystawimy Ci kartę pokładową.