Jestem obywatelem spoza krajów UE/EOG, który przesłał swój dokument wizowy. Jak długo Ryanair będzie przechowywać kopię mojej wizy?

Co do zasady Ryanair przechowuje kopię wizy przez 18 miesięcy. Dzięki temu możemy bronić się przed wszelkimi ewentualnymi zarzutami prawnymi albo działaniami wniesionymi przeciwko Ryanair lub przeciwko Tobie jako pasażerowi, w przypadku gdy prawidłowy albo ważny dokument wizowy nie może zostać dostarczony do kontroli granicznej lub imigracyjnej w Twoim miejscu docelowym.

 Zastrzegamy sobie prawo do przechowywania kopii Twoich dokumentów przez dłuższy okres w celu wypełnienia zobowiązań prawnych lub w celu rozpatrywania skarg, zapytań, spełnienia wymogów prawnych, do celów audytu i odpowiednich warunków przyjęcia.