Fører- og assistansehunder

 • Fly til/fra Marokko.
 • Flyvninger til/fra Israel.
 • Alle flyvninger innenfor EU/EØS med Ryanair.
 • Alle innenriksflyvninger med Ryanair.

Passasjerer som reiser med en førerhund/assistenthund må ha med seg et gyldig EU-kjæledyrpass* eller et tredjeland offisielt veterinærsertifikat* (pluss nødvendig medisinsk dokumentasjon) på alle EU/EØS-flyvninger.
EUs kjæledyrpass eller veterinærhelsesertifikat må støttes med dokumentasjon som bekrefter at fører/assistansehunden er tilknyttet en av følgende organisasjoner for å muliggjøre adgang til EU/EØS-land:

 • International Guide Dog Federation.
 • Assistance Dogs UK.
 • Assistance Dogs International (ADI).

Passasjerer som reiser med en førerhund/assistenthund må ha med seg et gyldig kjæledyrpass* eller et tredjeland offisielt veterinærsertifikat* (pluss nødvendig medisinsk dokumentasjon) på alle EU/EØS-flyvninger.
EUs kjæledyrpass eller veterinærhelsesertifikat må støttes med dokumentasjon som bekrefter at guiden/assistansehunden er tilknyttet en av følgende organisasjoner for å muliggjøre adgang til EU/EØS-land:

 • International Guide Dog Federation.
 • Assistance Dogs International (ADI).

Hundene må ha et kjæledyrpass eller, i land som ikke utsteder kjæledyrpass, må de ha et offisielt veterinært helsesertifikat.

Det er passasjerens ansvar å sørge for at kjæledyrpasset som presenteres er oppdatert og overholder vaksinasjons- og behandlingskravene i destinasjonslandet. Vi kan ikke påta oss ansvar for førerhunder/assistansehunder som er feilaktig dokumentert. Vi anbefaler at du er i tvil om hunden din er kvalifisert til å reise som du kontakter destinasjonsflyplassen før avreise, for å bekrefte kjæledyrpassdetaljer.

Førerhund- og assistansehundeiere i land som ikke utsteder kjæledyrpass, må innhente et offisielt veterinært helsesertifikat for å vise at hunden deres overholder reglene i kjæledyrreiseplanen.

 • For å godtas på flyvninger i Ryanair-gruppen må en førerhund være opplært til å utføre oppgaver for en person med uførhet (fysisk, sansemessig eller psykiatrisk) og må være sertifisert av en organisasjon som er fullt medlem av Assistance Dogs International (ADI), Assistance Dogs UK eller International Guide Dog Federation (IGDF), som er de globale organisasjonene for akkreditering av førerhunder;
 • Hunder for emosjonell støtte eller terapihunder som ikke er anerkjent som førerhund av en av de ovennevnte organisasjonene tillates ikke å reise med Ryanair;
 • Fører/assistansehunden skal bruke en standard identifiserende jakke eller sele gjennom hele reisen;
 • Førerhunder/servicehunder som reiser i kabinen, og må sitte på gulvet ved passasjerens føtter. Maksimalt fire førerhunder/servicehunder er tillatt på samme flyvning. Hunden sammen med beholdere av mat fraktes gratis;
 • Passasjerer som ønsker å reise med en førerhund/servicehund, bør varsle oss på forhånd, helst samme dag som reservasjonen utføres. Dette kan gjøres på nettet eller via Ryanairs team for spesialassistanse;
 • En passende sele (som må medbringes av eieren) må festes til eierens setebelte eller til setebeltespennen og må brukes for å gi hunden et effektivt nivå av feste ved avgang, landing og turbulens. Det kan finnes andre enheter med alternative festepunkter som også vil gi tilstrekkelig feste. Enhver ordning som tilstrekkelig sikrer førerhund er akseptabel.

Merk: manglende rådgivning på forhånd kan føre til at tjenesten ikke er tilgjengelig ved ankomst til flyplassen, og at du ikke kan reise med den bookede flyreisen din.
Hvis du er blind/synlig svekket, men ikke trenger flyplassassistanse, bør du likevel varsle oss før flyvningen din, helst på bestillingsdagen.
Dette er for å sikre at kabinbesetningen kan gi en passende sikkerhetsdemonstrasjon.