Medicinos įrangos gabenimas

Jei norite į lėktuvą pasiimti specialų medicinos įrenginį arba juo naudotis, turite pateikti savo reikalavimus internetinėje formoje. Mūsų specialiosios pagalbos komanda juos peržiūrės ir nuspręs, ar jūsų prašymą galima patvirtinti. Patvirtinę pateiksime jums raštišką leidimą. 

Jei turite klausimų, galite susisiekti su mūsų specialiosios pagalbos komanda pokalbių programoje arba telefonu.

Jei norite į „Ryanair“ skrydį su savimi pasiimti medicinos įrangą, turite gauti medicininės įrangos vežimo leidimo raštą.

Keleiviai, turintys sveikatos sutrikimų, dėl kurių į kelionę kartu su savo rankiniu bagažu privalo pasiimti medicinos įrangą, privalo apie tai iš anksto informuoti Specialiosios pagalbos komandą.

Leidimas vežti medicininę įrangą patvirtinamas ir išduodamas pateikus gydytojo išduotą liudijimą, patvirtinantį atitinkamos medicinos įrangos poreikį. Nemokamai galėsite gabenti tik leidime nurodytą medicinos įrangą. Prašome pasirūpinti, kad medicinos įranga būtų atskirai supakuota ir ją būtų galima patikrinti.

Jei dėl neseniai patirtos ligos, hospitalizacijos, sužeidimo ar operacijos jaučiatės prastai, jei esate nestabilios medicininės būklės arba jei lėktuve norite naudotis medicinos įranga arba gydomojo deguonies terapija, turite pateikti tinkamumo skristi formą.

Jei turite abejonių dėl savo sveikatos ir galimybių skristi, prieš užsisakydami skrydį pasitarkite su savo gydytoju. Tinkamumo skristi formą gausite susisiekę su mūsų Specialiosios pagalbos komanda.

Šiuos aparatus leidžiama gabenti lėktuvo salone be leidimo, jei jie telpa rankiniame bagaže. Tačiau, jei jūsų medicinos įranga rankiniame bagaže netelpa, turite susisiekti su mūsų Specialiosios pagalbos komanda ir gauti leidimą gabenti atitinkamą medicinos įrangą.

Šiais aparatais lėktuve naudotis draudžiama.

Šiuos aparatus leidžiama gabenti lėktuvo salone be leidimo, jei jie telpa rankiniame bagaže. Tačiau, jei jūsų medicinos įranga rankiniame bagaže netelpa, turite susisiekti su mūsų Specialiosios pagalbos komanda ir gauti leidimą gabenti atitinkamą medicinos įrangą.

Jei skrydžio metu pageidaujate naudotis purkštuvu, ventiliatoriumi, respiratoriumi ar bet kuriuo kitu kvėpavimo įtaisu, susisiekite su mumis specialiąja pagalbos linija ir gaukite išankstinį patvirtinimą. Jei norite tokiais prietaisais naudotis skrydžio metu, susisiekite su mūsų Specialiosios pagalbos komanda, kad gautumėte „Tinkamumo skristi formą“, kurią turėsite užpildyti.

Tam tikrais įrenginiais, pavyzdžiui, nešiojamais deguonies koncentratoriais (NDK), atitinkančiais norminius reikalavimus, lėktuve naudotis leidžiama. Kitokia medicinine įranga, pavyzdžiui, oro spaudimą kvėpavimo takuose palaikančiais prietaisais (angl. trumpinys CPAP) ar nešiojamais dializės aparatais lėktuve naudotis draudžiama.

Keleiviams leidžiama su savimi turėti medicininius švirkštus, jei jų reikia dėl medicininių priežasčių (pvz., sergant diabetu). Tokie keleiviai privalo turėti švirkštų poreikį patvirtinantį gydytojo išduotą liudijimą.

Jei pageidaujate su savimi (rankiniame bagaže arba atskirai) pasiimti defibriliatorių, susisiekite su mūsų Specialiosios pagalbos komanda ir gaukite leidimą gabenti medicinos įrangą. Leidimą turėsite pateikti priduodami bagažą arba – jei keliaujate be registruotojo bagažo – prie įlaipinimo vartų. Taip pat su savimi reikės turėti tinkamumo skristi formą ir kelionės dieną parodyti ją mūsų darbuotojams oro uoste.

Jei pageidaujate su savimi pasiimti POC, susisiekite su mūsų Specialiosios pagalbos komanda, kad gautumėte patvirtinimą ir leidimą gabenti medicininę įrangą.
Šį patvirtinimą ir leidimą turėsite pateikti priduodami bagažą arba, jei keliaujate be registruoto bagažo, prie įlaipinimo vartų.

Jei skrydžio metu pageidaujate naudotis POC, susisiekite su mumis specialiąja pagalbos linija ir gaukite išankstinį patvirtinimą bei tinkamumo skristi formą.
Tinkamumo skristi formą turite užpildyti ir pateikti „Ryanair“ likus 14–2 d. iki skrydžio. Patvirtintą tinkamumo skristi formą privalote turėti su savimi visų skrydžių metu ir pateikti ją mūsų lėktuvo įgulai tik įlipus į lėktuvą.

POC aparatu lėktuve naudotis ketinantis keleivis privalo pasirūpinti, kad aparato įkrovos ar baterijų užtektų visam skrydžio laikotarpiui, įskaitant galimus vėlavimus. POC aparato ar akumuliatoriaus lėktuve įkrauti negalima.

Patvirtinti modeliai

Skrydžio metu gydomąjį deguonį galime tiekti tik vienam keleiviui. Jeigu ši paslauga jums aktuali, kreipkitės į mūsų Specialiosios pagalbos komandą. Rekomenduojame susisiekti su mumis tą pačią dieną, kai atliekamas skrydžio užsakymas. Mūsų darbuotojai jums išsiųs asmens sveikatos pažymėjimo formą. Šią formą turite užpildyti ir pateikti „Ryanair“ likus 14–2 d. iki išvykstamojo skrydžio.

Keleivis visuose skrydžiuose su savimi privalo turėti patvirtintą gydytojo leidimą naudoti gydomąjį deguonį; be tokio leidimo keleivis gali būti į lėktuvą nepriimtas.
Už gydomojo deguonies tiekimą imamas mokestis. Mokestis mokamas pateikus gydytojo leidimą naudotis gydomuoju deguonimi. Patvirtintą formą gausite el. paštu ir turėsite ją pateikti lėktuvo įgulai.
„Ryanair“ gydomąjį deguonį tiekia pastovia 2-jų litrų per minutę srove, ilgiausiai 250 minučių. „Ryanair“ negali priimti keleivių, kuriems nepertraukiamo deguonies tiekimo reikia ilgiau nei 250 minučių.

Daugiau informacijos rasite Įkainių lentelėje.