Medicinos įranga lėktuvo salone

Tam tikrais įrenginiais, pavyzdžiui, nešiojamais deguonies koncentratoriais (NDK), atitinkančiais norminius reikalavimus, lėktuve naudotis leidžiama. Kitokia medicinine įranga, pavyzdžiui, oro spaudimą kvėpavimo takuose palaikančiais prietaisais (angl. trumpinys CPAP) ar nešiojamais dializės aparatais lėktuve naudotis draudžiama.

Keleiviams leidžiama su savimi turėti medicininius švirkštus, jei jų reikia dėl medicininių priežasčių (pvz., sergant diabetu). Tokie keleiviai privalo turėti švirkštų poreikį patvirtinantį gydytojo išduotą liudijimą.

Jei pageidaujate su savimi (rankiniame bagaže arba atskirai) pasiimti defibriliatorių, susisiekite su mūsų Specialiosios pagalbos komanda ir gaukite leidimą gabenti medicinos įrangą. Leidimą turėsite pateikti priduodami bagažą arba – jei keliaujate be registruotojo bagažo – prie įlaipinimo vartų. Taip pat su savimi reikės turėti tinkamumo skristi formą ir kelionės dieną parodyti ją mūsų darbuotojams oro uoste.