Platba

Akceptujeme následující způsoby platby:

 • Visa;
 • Mastercard;
 • Apple Visa a Apple Mastercard;
 • Google Visa a Google Mastercard;
 • American Express;
 • PayPal;
 • Diners/Discover;
 • UATP.

Akceptujeme také následující debetní karty:

 • Visa Connect;
 • Visa Electron;
 • MasterCard PrePaid;
 • Visa Delta.

Platby kartou Apple Visa a Apple Mastercard v současné době přijímáme pouze prostřednictvím naší aplikace Ryanair. U zákazníků v Německu je možná platba inkasem SEPA, a to v případě, že do odletu zbývá více než 10 dnů.

Na platbu se může vztahovat poplatek (v procentuální výši z celkové ceny transakce) v závislosti na způsobu platby a místě, kde se nachází poskytovatelé platební služby. Výše poplatku bude uvedena v celkové ceně, jakmile zadáte číslo karty na stránce platby.

Společnost Ryanair bere online bezpečnost velmi vážně. Proto po Vás před zpracováním vaší platby požadujeme zadání ověřovacího čísla vaší kreditní/debetní karty (CVV) nebo identifikačního čísla vaší karty American Express (CID).

Číslo CVV představuje poslední trojčíslí vytištěné na podpisovém proužku na zadní straně vaší karty. Číslo CVV/CID je bezpečnostním prvkem, který společnosti Ryanair a vydavateli Vaší kreditní karty umožňuje identifikovat vás jako držitele karty a poskytnout Vám další zabezpečení proti podvodu.

Naše dárkové poukázky lze využít k platbě letů, míst, priority, odbavených zavazadel, tarifu Plus, služeb Fast Track, vybavení pro děti, hudebního nebo sportovního vybavení, cestovního pojištění a souvisejících daní a poplatků (neplatí pro pronájem vozů, přepravu nebo rezervace hotelů).

Chcete-li využít dárkovou poukázku k rezervaci letu, připravte si 18místné číslo poukázky a zadejte jej při dokončení nákupu na pravé straně stránky. Poté klikněte na Uplatnit.

Kód dárkové poukázky je platný, dokud nebude plně uplatněn do data konce platnosti.

Dárkové poukázky jsou platné po dobu 12 měsíců od data vystavení a během této doby je můžete kdykoli uplatnit na našich webových stránkách. Litujeme, že platnost dárkových poukázek nelze prodloužit a doporučujeme příjemcům, aby své dárkové karty použili ihned po jejich obdržení.

Pokud je vaše platba zamítnuta, může se jednat o problém s Vaší kartou a možná budete muset použít jiný způsob platby. Dostanete ještě jednu možnost vrátit se na stránku s platbou a podruhé zadat své platební údaje. Pokud však dojde k zamítnutí platby i podruhé, vybrané lety se z důvodu neúspěšné autorizace platby zruší a budete muset provést novou rezervaci od začátku.

Pokud je vaše platba ve fázi „čekající platby“, znamená to, že je ve frontě na schválení ze strany Vaší banky. Aby bylo možné platbu zpracovat, možná budete muset vyčkat až 24 hodin. Vaše rezervace nebude potvrzena, dokud neobdržíme platbu v plné výši. Jakmile bude platba úspěšně zpracována, obdržíte e-mail s potvrzením, včetně čísla rezervace a itineráře.

Základní práva podle Směrnice (EU) 2015/2302.

 • Cestující obdrží veškeré nezbytné informace o balíčku předtím, než uzavřou smlouvu o balíčku cestovních služeb.
 • Za řádné plnění veškerých cestovních služeb uvedených ve smlouvě odpovídá vždy alespoň jeden obchodník.
 • Cestující obdrží telefonní číslo pro případ nouze nebo podrobné údaje o kontaktním místě, kde lze organizátora kontaktovat.
 • Cestující mohou balíček převést na jinou osobu, a to po oznámení s dostatečným předstihem a s možností dodatečných nákladů.
 • Cena balíčku se může zvýšit, jen pokud se zvýší určité náklady (např. cena paliva) a je-li to výslovně uvedeno ve smlouvě, ale v žádném případě ne později než 20 dnů před zahájením balíčku. Pokud nárůst ceny překročí 8 % ceny balíčku, cestující může smlouvu ukončit. Pokud si organizátor vyhrazuje právo na zvýšení ceny, cestující má nárok na snížení ceny v případě, že dojde ke snížení relevantních nákladů.
 • Pokud dojde k významné změně základních částí balíčku (jiných než cena), cestující mohou smlouvu ukončit bez povinnosti zaplatit poplatek za ukončení a veškeré platby jim budou vráceny v plné výši. Pokud obchodník odpovědný za plnění balíčku tento balíček před jeho zahájením zruší, cestující mají nárok na vrácení peněz a případnou kompenzaci.
 • Cestující mohou ukončit smlouvu před zahájením balíčku bez povinnosti zaplatit poplatek za ukončení v případě výjimečných situací, např. pokud jsou v destinaci vážné bezpečnostní hrozby, které mohou ovlivnit plnění balíčku.
 • Cestující dále mohou smlouvu ukončit kdykoliv před zahájením balíčku, bude jim však naúčtován přiměřený a ospravedlnitelný poplatek za ukončení smlouvy.
 • Pokud po zahájení balíčku nelze poskytnout základní části balíčku tak, jak bylo ujednáno, cestujícím musí být nabídnuta vhodná alternativa, a to bez dalších poplatků. Cestující mohou smlouvu ukončit bez povinnosti zaplatit poplatek za ukončení, pokud služby nejsou poskytnuty v souladu se smlouvou, takže je podstatně ovlivněno plnění balíčku, a organizátor není schopen zjednat nápravu.
 • Cestující mají také nárok na snížení ceny a/nebo kompenzaci za škody, které vzniknou v důsledku neplnění nebo nesprávného plnění cestovních služeb.
 • Pokud se cestující dostane do potíží, organizátor mu musí zajistit pomoc.
 • Pokud se organizátor (či prodejce v některých členských zemích) dostane do insolvence, platby budou vráceny. Pokud se organizátor nebo případně prodejce dostane do insolvence po zahájení balíčku a pokud je součástí tohoto balíčku doprava, bude zajištěna doprava cestujícího do vlasti. Pro případ platební neschopnosti jsme uzavřeli pojištění u společnosti International Protection Limited (IPP), za kterou ručí některé syndikáty Lloyd‘s. Dojde-li k odmítnutí poskytování služeb v důsledku naší insolvence, cestující mohou kontaktovat společnost IPP (IPP Claims at InTrust, Postbus 23212, 2001 KE Rotterdam, the Netherlands; +31 1031 20666; ippclaims@intrust-nl.com) nebo v relevantních případech také irskou komisi pro regulaci letectví (Commission for Aviation Regulation, 3rd Floor, Alexandra House, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland; +353 (0)1 6611700; info@aviationreg.ie).

Zavedení směrnice (EU) 2015/2302 do vnitrostátního práva.

Insolvenční ochrana u navazujících cestovních opatření

Pro případ platební neschopnosti jsme uzavřeli pojištění u společnosti International Passenger Protection Limited (IPP), za kterou ručí některé syndikáty Lloyd‘s.

Dojde-li k neposkytnutí služeb v důsledku naší, málo pravděpodobné insolvence, cestující mohou kontaktovat společnost IPP nebo v relevantních případech také irskou komisi pro regulaci letectví (3rd Floor, Alexandra House, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland; +353 (0)1 6611700; info@aviationreg.ie).

Poznámka: Tato ochrana před insolvencí se nevztahuje na smlouvy s jinými stranami než je společnost Ryanair, které mohou být plněny i v případě naší, málo pravděpodobné insolvence.

Všeobecné podmínky přepravy

Klikněte sem, kde naleznete článek 12 našich všeobecných podmínek přepravy týkající se cestovních opatření a balíčků cestovních služeb.