Přeprava lékařského vybavení

Pokud si chcete vzít na palubu nebo používat speciální lékařské vybavení, musíte úvést vaše požadavky v online formuláři. Náš tým speciální pomoci přezkoumá a stanoví, zda lze vaše požadavky schválit. Pokud budou schváleny, poskytneme vám k tomu písemný souhlas.

Případně můžete kontaktovat náš tým speciální pomoci prostřednictvím chatu nebo telefonicky.

„Medical equipment baggage waiver“ je dokument, který potřebujete, chcete-li na palubě letu společnosti Ryanair přepravovat jakékoli lékařské vybavení.

Cestující, kteří kvůli svému zdravotnímu stavu musí navíc k limitu pro odbavené/palubní zavazadlo přepravovat také lékařské vybavení, musí předem kontaktovat náš tým speciální asistence.

Po předložení lékařského potvrzení s uvedenými požadavky Vám bude vystaven dokument „medical baggage waiver“. Zdarma budete moci přepravovat pouze položky uvedené v tomto dokumentu. Zajistěte prosím, aby tyto položky byly zabaleny zvlášť a připraveny ke kontrole na letišti.

Formulář způsobilosti k letu je nutné vyplnit v případě pochybností o způsobilosti k cestování z důvodu nedávného onemocnění, hospitalizace, zranění nebo chirurgického zákroku, pokud je Váš zdravotní stav nestabilní nebo pokud chcete na palubě používat lékařské vybavení nebo lékařský kyslík.

Máte-li pochybnost o své způsobilosti k letu, poraďte se prosím před rezervací letu se svým lékařem. Formulář způsobilosti k letu můžete získat, pokud kontaktujete náš tým speciální asistence.

Tyto přístroje můžete v kabině letadla přepravovat bez předchozího oznámení, za předpokladu, že se Vám vejdou do palubního zavazadla. Pokud však budete přístroj přepravovat navíc ke své maximální povolené hmotnosti zavazadel, musíte kontaktovat náš tým speciální asistence a získat dokument „Medical Equipment Baggage Waiver“.

Tato zařízení se nesmí na palubě letadla používat.

Tyto přístroje můžete v kabině letadla přepravovat bez předchozího oznámení, za předpokladu, že se Vám vejdou do palubního zavazadla. Pokud však budete přístroj přepravovat navíc ke své maximální povolené hmotnosti zavazadel, musíte kontaktovat náš tým speciální asistence a získat dokument „Medical Equipment Baggage Waiver“.

Pokud chcete použít nebulizér, ventilátor, respirátor či jakékoli jiné dýchací zařízení během letu, kontaktujte prosím naši linku speciální asistence, aby toto použití mohlo být schváleno. Pokud chcete některé z těchto zařízení používat na palubě, budete muset vyplnit „Formulář způsobilosti k letu“, který Vám bude zaslán, jakmile kontaktujete naši tým speciální asistence.

Některé předměty, jako například přenosný koncentrátor kyslíku, které splňují regulační požadavky, jsou schváleny pro použití na palubě. Jiné lékařské vybavení, jako je například zařízení CPAP nebo přenosný dialyzační přístroj, lze na palubě přepravovat, ale nelze je používat.

Cestující mohou přepravovat injekční stříkačky v kabině letadla, pokud je potřebují ze zdravotních důvodů (například u cestujících s diabetem). Cestující však musí mít u sebe dokument od lékaře potvrzující tuto potřebu.

Defibrilátor – Pokud si chcete vzít navíc ke svému palubnímu zavazadlu nebo v palubním zavazadle na palubu defibrilátor, musíte se předem obrátit na náš tým speciální asistence a požádat o dokument Medical Equipment Baggage Waiver. Tento dokument musíte předložit na přepážce pro odevzdání zavazadel nebo u odletové brány, pokud cestujete bez odbaveného zavazadla. Na letišti budete také muset předložit „formulář způsobilosti k letu.“

Pokud chcete cestovat s přenosným koncentrátorem kyslíku, kontaktujte prosím náš tým speciální asistence, aby mohla být vaše cesta schválena a aby vám mohl být zaslán dokument Medical Equipment Approval Baggage Waiver.
Tento dokument musíte předložit na přepážce pro odevzdání zavazadel nebo u odletové brány, pokud cestujete bez odbaveného zavazadla.

Pokud chcete přenosný koncentrátor kyslíku používat během letu, kontaktujte prosím naši Linku speciální asistence, aby toto použití mohlo být schváleno a mohl vám být zaslán „Formulář způsobilosti k letu“.
„Formulář způsobilosti k letu“ musíte vyplnit a odeslat zpět společnosti Ryanair k potvrzení v době od 14 do 2 dnů před cestou. „Formulář způsobilosti k letu“ musíte mít při každém letu u sebe a při nástupu do letadla jej musíte předložit našemu palubnímu personálu.

Má-li se přenosný koncentrátor kyslíku používat během letu, je odpovědností cestujícího zajistit, aby měl u sebe dostatečný počet plně nabitých baterií na pokrytí celého letu a případných zpoždění, jelikož přenosný koncentrátor kyslíku ani baterie nelze na palubě nabíjet.

Schválené modely

Používání lékařského kyslíku je omezeno na jednoho cestujícího na let. Pokud jej požadujete, kontaktujte prosím náš tým speciální asistence. Doporučujeme vám kontaktovat nás ve stejný den, kdy byl let rezervován. Náš pracovník Vám zašle formulář potvrzující způsobilost k přepravě. Tento formulář musíte vyplnit a zaslat nám zpět ke schválení v době od 14 do 2 dnů před vaším odchozím letem.

Zákazník musí mít formulář Lékařský kyslík – Formulář potvrzující způsobilost k přepravě při každém letu u sebe a bez něj nebude přijat k přepravě.
Za poskytnutí lékařského kyslíku se platí poplatek za každý let. Poplatek se platí v okamžiku předložení formuláře Lékařský kyslík – Formulář potvrzující způsobilost k přepravě ke schválení. Jakmile formulář schválíme, zašleme vám jej zpět e-mailem a při nástupu do letadla jej musíte předložit palubnímu personálu.
Společnost Ryanair poskytuje lékařský kyslík s nepřetržitým průtokem 2 litry za minutu – maximální doba používání 250 minut. Společnost Ryanair nemůže přijmout k přepravě cestující, kteří potřebují nepřetržitý příjem kyslíku déle než 250 minut

.

Podrobnosti najdete v tabulce poplatků.