Vodicí a asistenční psi

 • Lety z/do Maroka;
 • Lety do/z Izraele.
 • Všechny lety společnosti Ryanair v rámci EU/EHP;
 • Všechny vnitrostátní lety společnosti Ryanair.

Při vstupu do Spojeného království nebo Irské republiky musí mít cestující s vodicím/asistenčním psem u sebe buď platný cestovní pas EU pro zvíře nebo oficiální veterinární zdravotní osvědčení z třetí země (plus požadovanou zdravotní dokumentaci).
Aby mohl být psovi povolen vstup do Spojeného království/Irské republiky, je nutné cestovní pas EU pro zvíře nebo veterinární zdravotní osvědčení podpořit dalšími dokumenty potvrzujícími, že je vodicí/asistenční pes členem jedné z následujících organizací:

 • International Guide Dog Federation (Mezinárodní federace vodicích psů);
 • Assistance Dogs UK (Britská organizace asistenčních psů);
 • Assistance Dogs International (ADI, Mezinárodní organizace asistenčních psů).

Cestující s vodicím/asistenčním psem musí mít u sebe na všech letech v rámci EU/EHP platný cestovní pas pro zvíře nebo oficiální veterinární osvědčení z třetí země (plus požadovanou zdravotní dokumentaci).
Aby mohl být psovi povolen vstup do zemí EU/EHP, je nutné cestovní pas EU pro zvíře nebo veterinární zdravotní osvědčení podpořit dalšími dokumenty potvrzujícími, že je vodicí/asistenční pes členem jedné z následujících organizací:

 • International Guide Dog Federation (Mezinárodní federace vodicích psů);
 • Assistance Dogs International (ADI, Mezinárodní organizace asistenčních psů).

Psi musí mít zvířecí cestovní pas. V zemích, kde se takové cestovní pasy nevydávají, musí mít oficiální zdravotní certifikát od veterinárního lékaře.

Je povinností cestujícího zajistit, aby byl předložený cestovní pas zvířete aktuální a splňoval vakcinační a léčebné požadavky cílové země. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za špatně zdokumentované vodicí/asistenční psy. Pokud máte jakékoli pochybnosti o způsobilosti svého psa k cestě, doporučujeme Vám kontaktovat před cestou cílové letiště a potvrdit si podrobnosti týkající se cestovního pasu zvířete.

Majitelé vodicích a asistenčních psů v zemích, které nevydávají cestovní pasy zvířat, si budou muset obstarat oficiální veterinární zdravotní osvědčení, kterým prokážou, že jejich pes splňuje pravidla pro cestování zvířat.

 • Aby mohl být vodicí/asistenční pes přijat na palubu letu společnosti Ryanair, musí být vycvičen k provádění úkonů ve prospěch osoby s postižením (fyzickým, smyslovým nebo mentálním) a musí mít osvědčení od organizace, která je řádným členem těchto asociací udělujících akreditaci asistenčních psů po celém světě: Assistance Dogs International (ADI, Mezinárodní organizace asistenčních psů), Assistance Dogs UK (Britská organizace asistenčních psů) nebo International Guide Dog Federation (IGDF, Mezinárodní federace vodicích psů).
 • Psi zajišťující emoční podporu nebo terapeutičtí psi, kteří nejsou výše zmíněnými organizacemi uznávaní jako asistenční psi, nemají povoleno cestovat se společností Ryanair.
 • Vodicí/asistenční pes musí mít na sobě po celou dobu cesty standardní identifikační oblek nebo postroj.
 • Vodicí/asistenční psi cestují v kabině letadla a musí sedět na podlaze u nohou cestujícího. Jedním letem mohou cestovat maximálně čtyři vodicí/asistenční psi. Pes společně se schránkami a potravou se přepravuje zdarma.
 • Cestující, který chce cestovat se svým vodicím/asistenčním psem na palubě, by nás o tomto požadavku měl informovat předem, ideálně v den rezervace. Můžete tak učinit online nebo prostřednictvím týmu speciální asistence společnosti Ryanair.
 • Pes musí být odpovídajícím postrojem (poskytuje majitel psa) připoután k bezpečnostnímu pásu nebo přezce bezpečnostního pásu majitele. Postroj zároveň musí majiteli poskytovat odpovídající úroveň kontroly nad psem při vzletu, přistání nebo turbulencích. Odpovídající úroveň kontroly mohou poskytovat i další zařízení s alternativními bezpečnostními body. Přijatelné je jakékoli zařízení, které asistenčního psa potřebným způsobem zabezpečí.

Upozornění: pokud nám svůj požadavek nesdělíte předem, může se stát, že služba nebude po Vašem příjezdu na letiště k dispozici a nebudete tak moci svým rezervovaným letem cestovat.
Jste-li nevidomí/zrakově postižení, ale nevyžadujete žádnou asistenci na letišti, měli byste nás přesto před svým letem informovat, ideálně v den provedení rezervace.
Palubní personál Vám díky tomu bude moci vhodným způsobem poskytnout bezpečnostní instrukce.