Reseförsäkring köpt via Ryanair

Ja. Om du inte har påbörjat din resa kan du ändra din reseförsäkring. Du måste kontakta din reseförsäkringsleverantör direkt för att ändra ditt försäkringsskydd.

Ja. Du kan avboka din försäkring inom 14 dagar efter att du betalat för den (förutsatt att du ännu inte har påbörjat din resa).

Om du köpte din försäkring under den första bokningsprocessen kan du ansöka om återbetalning här.

Du kan se dina reseförsäkringsdokument för Europ Assist här och Cover Genius reseförsäkring här. Du hittar ditt reseförsäkringsnummer i e-postmeddelandet med bokningsbekräftelsen.

Ange ditt bokningsnummer när du kontaktar din reseförsäkringsleverantör.

På begäran kan vi skicka ett försäkringsbrev i PDF-format till den e-postadress som du angav vid bokningstillfället som bekräftar att ett flyg har försenats mer än tre timmar eller att flyget har ställts in.

Alternativt, vänligen kontakta oss här så utfärdar vi brevet.

Sjukvårdskostnader täcks inte för resenärer som vid tidpunkten för den medicinska behandlingen är 70 år eller äldre. Resenärer över 70 år omfattas fortfarande av försäkringen om de behöver avboka på grund av en medicinsk händelse som täcks av försäkringen.

Varje försäkringstagare som är 65 år eller äldre omfattas av dubbel självrisk enligt försäkringens avsnitt om avbokning och avkortning, sjukvårds- och behandlingsutgifter samt avbrytande av resa.

Ja. Vissa allmänna undantag och villkor gäller för de flesta resepolicyer och kan till exempel utesluta befintliga medicinska tillstånd som du känner till personligen eller dina släktingar, medresenärer eller någon vars ohälsa kan göra att du tvingas att avboka eller förkorta din resa. Läs ditt försäkringsbrev noggrant för att säkerställa att du har det skydd som behövs.

Nej, vi har inte möjlighet att lägga till ytterligare försäkringsskydd för befintliga sjukdomstillstånd.

När du har köpt din försäkring kommer din försäkring att täcka avbokningskostnader. Det återstående försäkringsskyddet träder i kraft när du påbörjar resan och gäller tills din resa avslutas och du återvänt hem.

Om du har köpt en enkel resa skyddar försäkringen dig under upp till åtta dagar.

Om du har köpt en årlig försäkring för flera resor träder försäkringen i kraft och gäller under ett år omedelbart efter att du har köpt flygbiljetten och försäkringen. Din försäkring för flera resor erbjuder dig försäkringsskydd i enlighet med dina Ryanair-flygbokningar som görs under det år du är försäkrad.

Du bör kontakta din rese- eller sjukförsäkringsleverantör. Om din försäkringsgivare är Europe Assist och du behöver uppsöka läkare, åka till sjukhuset eller återvända hem på grund av en nödsituation kan du kontakta räddningstjänsten direkt på +34 91 514 0000. Telefonlinjen är öppen dygnet runt, året runt.

Om din försäkring köptes från Cover Genius och försäkringen omfattar akuthjälp eller annan sjukvårdsförsäkring kan du kontakta din utsedda sjukvårdshjälptjänst XCoverAssist som är tillgänglig dygnet runt på flera språk. Nödtelefonnumret anges i ditt XCover-konto.