Płatność

Akceptujemy następujące metody płatności: 

 • Visa,
 • MasterCard,
 • Apple Visa i Apple Mastercard,
 • Google Visa i Google Mastercard,
 • American Express,
 • PayPal,
 • Diners/Discover,
 • UATP.

Akceptujemy również następujące karty debetowe: 

 • Visa Connect,
 • Visa Electron,
 • MasterCard Prepaid,
 • Visa Delta.

Obecnie z płatności Apple Visa i Apple Mastercard można korzystać wyłącznie za pośrednictwem naszej aplikacji Ryanair. W przypadku klientów w Niemczech płatności za polecenie zapłaty SEPA mogą zostać przyjęte do 10 dni przed lotem.

Może zostać naliczona opłata za dokonanie płatności (w wysokości % całkowitej wartości transakcji) zależnie od użytej metody płatności oraz lokalizacji dostawców usług płatności zaangażowanych w realizację transakcji. Po wprowadzeniu numeru karty na stronie płatności zawsze otrzymasz powiadomienie o tej opłacie w łącznej cenie.

Ryanair bardzo poważnie traktuje kwestię bezpieczeństwa online (w Internecie). Dlatego przed przetworzeniem płatności wymagany wprowadzenia kodu weryfikacyjnego karty kredytowej/debetowej (CVV) lub numeru identyfikacyjnego karty (CID) w przypadku kart American Express.

Kod weryfikacyjny karty (CVV) to ostatnie trzy cyfry numeru wydrukowanego na pasku podpisu z tyłu karty. Kod CVV/CID to funkcja zabezpieczeń, dzięki której Ryanair i wystawca karty kredytowej mogą zidentyfikować Cię jako posiadacza karty, stanowiąca dodatkowe zabezpieczenie przed próbami oszustwa.

Nasze karty podarunkowe można wykorzystać do zapłaty za loty, miejsca, pierwszeństwo wejścia, bagaż rejestrowany, plus, fast track, udogodnienia dla niemowląt, sprzęt muzyczny, sprzęt sportowy, ubezpieczenie podróżne oraz powiązane podatki, opłaty i obciążenia (nie za wynajem samochodu, transfery i rezerwacje hotelowe).

Aby zarezerwować lot za pomocą karty podarunkowej, prosimy przygotować 18-cyfrowy numer karty podarunkowej oraz wprowadzić go podczas finalizacji płatności po prawej stronie, a następnie kliknąć przycisk Zrealizuj.

Kod karty podarunkowej jest ważny do momentu zrealizowania go w całości przed upływem daty wygaśnięcia.

Karty podarunkowe są ważne przez 12 miesięcy od daty wystawienia i w tym czasie mogą być zrealizowane na naszej stronie. Z przykrością informujemy, że nie można przedłużyć ważności kart podarunkowych i zachęcamy odbiorców do korzystania z kart podarunkowych natychmiast po ich otrzymaniu.

Jeśli Twoja płatność zostanie odrzucona, może to oznaczać, że wystąpił problem z Twoją kartą i konieczne może być podanie innej formy płatności. Będziesz mieć możliwość powrotu na stronę płatności, aby wprowadzić szczegóły płatności po raz drugi. Jeśli jednak płatność zostanie ponownie odrzucona, wybrane przez Ciebie loty zostaną automatycznie anulowane i konieczne będzie ponowne rozpoczęcie procesu rezerwacji.

Jeśli Twoja płatność jest „w toku”, oznacza to, że nadal jest ona w kolejce do zatwierdzenia przez Twój bank. Aby przetworzyć płatność, konieczne może być odczekanie do 24 godzin na kartę kredytową/debetową. Twoja rezerwacja nie zostanie potwierdzona, dopóki nie otrzymamy pełnej płatności. Po pomyślnym przetworzeniu otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem, zawierającą numer rezerwacji i informacje dotyczące lotu.

Najważniejsze prawa przysługujące konsumentom na mocy dyrektywy (UE) 2015/2302

 • Podróżni powinni uzyskać wszystkie najważniejsze informacje na temat pakietu przed zawarciem umowy o pakiet podróżny.
 • Zawsze istnieje co najmniej jeden przedsiębiorca odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie wszystkich umownych usług podróżnych.
 • Podróżni otrzymują numer telefonu alarmowego lub dane kontaktowe organizatora.
 • Podróżni mogą przekazać pakiet innej osobie, zachowując odpowiedni okres powiadomienia, co może się jednak wiązać z dodatkowymi kosztami.
 • Cena pakietu może zostać podniesiona wyłącznie w przypadku wzrostu określonych cen (na przykład cen paliwa) i jeśli zostało to jednoznacznie ustalone w umowie. Ponadto w żadnym wypadku taka zmiana ceny na wyższą nie może nastąpić później niż 20 dni przed rozpoczęciem obowiązywania pakietu. Jeśli wzrost ceny wyniesie więcej niż 8% ceny pakietu, podróżny może rozwiązać umowę. Jeśli organizator zastrzeże sobie prawo do podniesienia ceny, podróżny ma prawo do zniżki, gdy koszty, których dotyczy podwyżka, spadną.
 • Podróżni mogą zakończyć umowę bez wnoszenia opłaty za wypowiedzenie umowy oraz mają prawo do pełnego zwrotu pieniędzy za wszystkie ewentualne płatności, jeśli kluczowe elementy pakietu, inne niż cena, ulegną znacznej zmianie. Jeśli przed rozpoczęciem obowiązywania pakietu przedsiębiorca odpowiedzialny za ten pakiet anuluje go, podróżni mają prawo do zwrotu pieniędzy oraz do rekompensaty w stosownych przypadkach.
 • Podróżni mogą rozwiązać umowę bez wnoszenia opłaty za wypowiedzenie umowy przed rozpoczęciem obowiązywania pakietu w szczególnych okolicznościach, na przykład gdy w miejscu docelowym podróży występują poważne problemy związane z bezpieczeństwem, które najprawdopodobniej będą miały wpływ na pakiet.
 • Ponadto podróżni mogą w każdej chwili przed rozpoczęciem obowiązywania pakietu rozwiązać umowę, uiszczając stosowną i uzasadnioną opłatę za rozwiązanie umowy.
 • Jeśli po rozpoczęciu okaże się, że istotne elementy pakietu nie mogą zostać zrealizowane zgodnie z umową, podróżny musi otrzymać odpowiednie alternatywne propozycje bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Podróżni mogą wypowiedzieć umowę bez wnoszenia opłaty za rozwiązanie umowy, jeśli usługi nie są świadczone zgodnie z umową oraz ma to znaczący wpływ na realizację pakietu, a organizator nie rozwiąże stwierdzonego problemu.
 • Podróżni mają prawo do obniżki ceny i/lub rekompensaty za szkody, jeśli usługi podróżne nie zostaną wykonane lub zostaną wykonane nieprawidłowo.
 • Organizator ma obowiązek udzielenia podróżnemu pomocy, jeśli znajdzie się on w trudnej sytuacji.
 • Jeśli organizator lub – w niektórych państwach członkowskich – sprzedawca stanie się niewypłacalny, nastąpi zwrot pieniędzy za płatności. Jeśli organizator lub – tam, gdzie ma to zastosowanie – sprzedawca stanie się niewypłacalny po rozpoczęciu obowiązywania pakietu i jeśli pakiet obejmuje transport, koszty transportu do kraju podróżnych są zabezpieczone. Zabezpieczyliśmy się na wypadek niewypłacalności w firmie Arcus Solutions i ochrona jest poręczona przez Accelerant Insurance Europe SA. Podróżni mogą skontaktować się z Arcus Solutions (Claims at , Arcus Solutions, 3 Cours Charlemagne, 69002 Lyon, Francja; +4420 7065 5320) lub, w stosownych przypadkach, Irish Aviation Authority (The Times Building, 11-12 D’Olier Street, Dublin, D02 T449; +353 (0)1 603 1100; info@iaa.ie), jeśli usługi nie są świadczone w mało prawdopodobnym przypadku naszej niewypłacalności.

Dyrektywa (UE) 2015/2302 w formie przeniesionej do prawa krajowego.

Ochrona przed niewypłacalnością w przypadku powiązanych warunków podróży.

Zabezpieczyliśmy się na wypadek niewypłacalności w firmie Arcus Solutions i ochrona jest poręczona przez Accelerant Insurance Europe SA.

Podróżni mogą skontaktować się z Arcus Solutions (Claims at , Arcus Solutions, 3 Cours Charlemagne, 69002 Lyon, Francja; +4420 7065 5320) lub, w stosownych przypadkach, Irish Aviation Authority (The Times Building, 11-12 D’Olier Street, Dublin, D02 T449; +353 (0)1 603 1100; info@iaa.ie), jeśli usługi nie są świadczone w mało prawdopodobnym przypadku naszej niewypłacalności.

Uwaga: Ta ochrona na wypadek niewypłacalności nie obejmuje umów z innymi stronami niż Ryanair, które nadal mogą być realizowane w mało prawdopodobnym przypadku niewypłacalności.

Ogólne warunki przewozu

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z artykułem 12 naszych Ogólnych warunków przewozu dotyczącego powiązanych ustaleń podróży i pakietów.