Przewóz sprzętu medycznego

Jeśli chcesz zabrać ze sobą lub skorzystać ze specjalnego sprzętu medycznego na pokładzie, musisz wysłać swoje wymagania za pomocą formularza online. Nasz zespół ds. pomocy specjalnej sprawdzi Twoją prośbę i ustali, czy można ją zatwierdzić. W przypadku uzyskania zatwierdzenia udzielimy pisemnej zgody.

Ewentualnie, jeśli masz pytanie, możesz skontaktować się z naszym zespołem ds. pomocy specjalnej za pośrednictwem czatu lub telefonicznie.

Zezwolenie na przewóz bagażu medycznego jest wymagane do wniesienia jakiegokolwiek urządzenia medycznego na pokład lotu Ryanair.

Pasażerowie z istniejącymi już stanami chorobowymi, którzy muszą zabrać na pokład sprzęt medyczny oprócz bagażu rejestrowanego/podręcznego muszą wcześniej skontaktować się z naszym zespołem pomocy specjalnej.

Zezwolenie na przewóz bagażu medycznego zostanie wydana po dostarczeniu pisma od lekarza z potwierdzaniem wymagań dotyczących bagażu medycznego. Tylko przedmioty wymienione w zezwoleniu są akceptowane do bezpłatnego przewozu. Pamiętaj, aby zapakować te przedmioty oddzielnie oraz udostępnić je do kontroli na lotnisku.

Formularz zdolności do lotu należy wypełnić w przypadku wątpliwości co do tego, czy pasażer może latać w związku z niedawno przebytą chorobą, urazem lub operacją, stanem chorobowym lub potrzebą korzystania z urządzeń medycznych bądź tlenu medycznego na pokładzie.

Jeśli nie masz pewności, czy jesteś w stanie latać, skonsultuj się z lekarzem przed zarezerwowaniem lotu. Formularz zdolności do lotu można otrzymać, kontaktując się z naszym zespołem pomocy specjalnej.

Urządzania te mogą być przewożone na pokładzie samolotu bez uprzedniego powiadomienia, jeśli mieszczą się w bagażu podręcznym. Jeśli jednak te urządzenia będą wykraczać ponad limit bagażu, musisz uzyskać zezwolenie na przewóz bagażu medycznego, kontaktując się z naszym zespołem pomocy specjalnej.

Używanie tych urządzeń na pokładzie jest niedozwolone.

Urządzania te mogą być przewożone na pokładzie samolotu bez uprzedniego powiadomienia, jeśli mieszczą się w bagażu podręcznym. Jeśli jednak te urządzenia będą wykraczać ponad limit bagażu, musisz uzyskać zezwolenie na przewóz bagażu medycznego, kontaktując się z naszym zespołem pomocy specjalnej.

Jeśli podczas lotu chcesz używać nebulizatora, wentylatora, respiratora lub innego urządzenia oddechowego, skontaktuj się z linią pomocy specjalnej w celu uzyskania uprzedniej zgody. Aby użyć tych urządzeń na pokładzie, musisz wypełnić formularz zdolności do lotu, który zostanie do Ciebie wysłany po skontaktowaniu się z naszym zespołem pomocy specjalnej.

Niektóre przedmioty, takie jak przenośne koncentratory tlenu (POC), które spełniają wymagania prawne, są zatwierdzone do użytku na pokładzie. Inne urządzenia medyczne, takie jak aparaty CPAP lub przenośne urządzenia do dializy, można zabrać ze sobą na pokład, lecz nie można z nich korzystać na pokładzie.

Pasażerowie mogą zabrać strzykawki na pokład samolotu, jeśli są im potrzebne ze względów medycznych (np. dotyczy to pasażerów z cukrzycą). Pasażerowie powinni jednak mieć ze sobą pismo od lekarza potwierdzające ich wymagania.

Jeśli chcesz zabrać defibrylator w bagażu podręcznym lub oprócz niego, musisz uzyskać zezwolenie na przewóz bagażu medycznego, kontaktując się z naszym zespołem pomocy specjalnej. To zezwolenie musi być przedstawione w punkcie odprawy bagażowej lub przy bramce do wejścia na pokład, jeśli podróżujesz bez bagażu rejestrowanego. Musisz również mieć przy sobie formularz zdolności do lotu, który należy okazać personelowi na lotnisku w dniu podróży.

Jeśli chcesz podróżować z przenośnym koncentratorem tlenu, skontaktuj się z naszym zespołem pomocy specjalnej w celu uzyskania uprzedniej zgody oraz zezwolenia na przewóz bagażu i sprzętu medycznego.

Tę zgodę i zezwolenie należy przedstawić w punkcie odprawy bagażowej lub przy bramce do wejścia na pokład, jeśli podróżujesz bez bagażu rejestrowanego.

Jeśli chcesz skorzystać z przenośnego koncentratora tlenu podczas lotu, skontaktuj się z linią pomocy specjalnej w celu uzyskania uprzedniej zgody oraz formularza zdolności do lotu.
Należy wypełnić formularz zdolności do lotu oraz odesłać go do linii Ryanair od 14 do 2 dni przed podróżą w celu zatwierdzenia. Musisz mieć przy sobie zatwierdzony formularz zdolności do lotu podczas każdego lotu oraz przedstawić go personelowi pokładowemu podczas wchodzenia na pokład samolotu.

Jeśli przenośny koncentrator tlenu ma być używany na pokładzie, pasażer ponosi odpowiedzialność za zapewnienie odpowiedniej liczby w pełni naładowanych akumulatorów na czas trwania lotu oraz wszelkich ewentualnych opóźnień, ponieważ akumulatorów do tych urządzeń nie można naładować na pokładzie.

Zatwierdzone modele

Stosowanie tlenu medycznego jest ograniczone do jednego klienta na lot. Jeśli go potrzebujesz, skontaktuj się z naszym zespołem pomocy specjalnej. Zalecamy skontaktować się z nami w dniu dokonania rezerwacji. Zespół wyśle do Ciebie formularz zaświadczenia lekarskiego. Ten formularz należy wypełnić i odesłać do nas w celu zatwierdzenia od 14 do 2 dni przed wylotem.

Potwierdzony formularz - Zaświadczenie lekarskie o konieczności dostępu do tlenu medycznego - pasażer musi mieć przy sobie podczas wszystkich lotów - bez niego nie zostanie przyjęty na pokład.
Za podawanie tlenu medycznego pobierana jest opłata za lot. Opłata jest należna w momencie zwrócenia formularza zaświadczenia lekarskiego do zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu formularz zostanie odesłany pocztą e-mail oraz należy go przedstawić członkom personelu pokładowego w momencie wchodzenia na pokład samolotu.

Linie lotnicze Ryanair zapewniają dostęp do ciągłego przepływu 2 l/ minutę tlenu medycznego - przez maksymalnie 250 minut. Ryanair nie może przyjąć na pokład pasażerów wymagających ciągłego dostępu do przepływu tlenu przez dłużej niż 250 minut.

Więcej informacji można znaleźć w Tabeli opłat.