Opóźniony lot

Jeśli spodziewamy się, że Twój lot zostanie opóźniony o dwie godziny lub więcej od zaplanowanego czasu odlotu w przypadku lotów do 1500 km (ale trzy godziny lub więcej w przypadku wszystkich lotów wewnątrz UE powyżej 1500 km oraz wszystkich innych lotów obsługiwanych przez nas w zakresie od 1500 km do 3500 km), otrzymasz pomoc na lotnisku, w tym kupon na posiłki i napoje. Jeśli w wyniku opóźnienia spodziewamy się, że nowa godzina odlotu będzie przypadać co najmniej w dniu następującym po dniu odlotu, zaoferujemy Ci również zakwaterowanie w hotelu i transport między lotniskiem a miejscem zakwaterowania.

Przed zorganizowaniem alternatywnego transportu należy skontaktować się z nami, abyśmy mieli możliwość zaproponowania Ci zakwaterowania w pierwszej kolejności. W przypadku, gdy zorganizowanie przez nas opieki określonej powyżej nie jest możliwe, zwrócimy Ci uzasadnione wydatki potwierdzone rachunkami, które należy przedłożyć tutaj.

Ponadto można wybrać jedną z poniższych opcji, jeśli dotyczy:

  • Wybrać się na pierwotny lot o nowej godzinie odlotu;
  • Zażądać zmiany trasy podróży, przy porównywalnych warunkach przewozu, do miejsca docelowego w najbliższym możliwym terminie lub w późniejszym terminie dogodnym dla Ciebie, w zależności od dostępności miejsc;
  • Bezpłatnie zmienić lot na tej samej trasie w innym terminie/o innej godzinie.

Jeśli opóźnienie wynosi co najmniej 5 godzin i nie zdecydujesz się na podróż, możesz w najbliższym możliwym terminie złożyć wniosek o zwrot pieniędzy za lot i poprosić, w stosownych przypadkach, o lot powrotny do pierwszego miejsca odlotu. Możesz złożyć wniosek tutaj.

Możliwe, że będziesz mieć również prawo do odszkodowania zgodnie z rozporządzeniem EU261. Pełne informacje na temat Twoich praw można znaleźć w Rozporządzeniu UE nr 261.