Kad man ir jāiesniedz sūdzība?

Par nozaudētu, aizkavētu vai bojātu reģistrēto bagāžu ir jāziņo pie Nozaudēto lietu galda jūsu ierašanās lidostā. Kad tas ir izdarīts, jums ir jāiesniedz sūdzība Ryanair šādos termiņos (noteikti 1999. gada Monreālas konvencijā un Ryanair Noteikumos par nozaudētu, aizkavētu vai bojātu bagāžu: skatīt vairāk).

  • Bojāta bagāža: pēc paziņošanas ierašanās lidostā sūdzība ir jāiesniedz Ryanair 7 dienu laikā no bojājuma rašanās dienas.
  • Nepareizi piegādāta bagāža: pēc paziņošanas ierašanās lidostā sūdzība ir jāiesniedz Ryanair 21 dienas laikā no datuma, kad bagāža tika piegādāta nepareizā vietā.