Σφάλματα ιστότοπου και πληρωμής

Εάν αντιμετωπίσετε κάποιο ζήτημα με τη φόρτωση μιας σελίδας, ή εάν ένα κουμπί «Πληρωμή τώρα» γκριζαριστεί ή αργεί να ανταποκριθεί η σελίδα, είναι πιθανό να υπάρχει πρόβλημα με την έκδοση του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε ή μπορεί να υπάρχει συσσώρευση ηλεκτρονικών αρχείων (προσωρινή μνήμη/Cookies) που πρέπει να διαγραφούν.

Για να επιλύσετε γενικά σφάλματα ιστότοπου, συνιστούμε τα παρακάτω βήματα.

  • Χρησιμοποιήστε τη τελευταία έκδοση του προγράμματος περιήγησης Google Chrome.
  • Μεταβείτε σε ανώνυμη λειτουργία αφού διαγραφούν το ιστορικό περιήγησης και τα cookies.
  • Χρησιμοποιήστε την τελευταία έκδοση της εφαρμογής Ryanair. Εάν έχετε ήδη εγκατεστημένη την εφαρμογή της Ryanair, μπορεί απλά να χρειαστεί να ενημερωθεί στην τελευταία έκδοση μέσω του Play Store (Android) ή του App Store (iOS) – εάν όχι, μπορείτε να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση.
  • Ελέγξτε τη σύνδεσή σας εάν χρησιμοποιείτε ένα οικιακό, εταιρικό ή δημόσιο WiFi, σταθερό ενσύρματο δίκτυο, δηλ. Corp. LAN, 3G/4G κινητής κ.λπ. Μπορεί να χρειαστεί να διορθώσετε αυτά τα ζητήματα σύνδεσης ή να δοκιμάσετε να χρησιμοποιήσετε μία διαφορετική συσκευή ή έναν πιο αξιόπιστο τύπο σύνδεσης, ακολουθώντας τα παραπάνω βήματα (1 - 3).