Transport af medicinsk udstyr

Hvis du ønsker at medbringe eller bruge en særlig medicinsk genstand ombord, skal du indsende en beskrivelse af dine behov via onlineformularen. Vores team for særlig assistance vil gennemgå formularen og afgøre, om din forespørgsel kan godkendes. Hvis forespørgslen bliver godkendt, vil vi give dig en skriftlig tilladelse.

Alternativt kan du kontakte vores team for særlig assistance via chat eller telefon, hvis du har spørgsmål.

Der kræves en ansvarsfraskrivelse for bagage med medicinsk udstyr for at medbringe medicinsk udstyr ombord på en Ryanair-flyafgang.

Passagerer med eksisterende helbredsproblemer, som skal medbringe medicinsk udstyr ud over deres tilladte indtjekkede bagage/håndbagage, skal kontakte vores særlig assistance-team på forhånd.

Ved fremvisning af en læges brev, der bekræfter kravene, vil der blive udstedt en ansvarsfraskrivelse for bagage med medicinsk udstyr. Kun genstande, der er anført i dispensationsbrevet, vil blive accepteret til transport uden beregning. Sørg for, at disse genstande er pakket separat og klar til inspektion i lufthavnen.

Der skal udfyldes en flyvehelbredsformular, når der er tvivl om egnetheden til at rejse som følge af nylig sygdom, hospitalsindlæggelse, skade eller operation, hvis du har en eksisterende ustabil medicinsk tilstand, eller hvis du ønsker at bruge medicinsk udstyr eller terapeutisk ilt om bord.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er i stand til at flyve, bedes du tale med din læge, før du reserverer din flyafgang. En flyvehelbredsformular kan fås ved at kontakte vores særlig assistance-team.

Disse apparater kan medbringes i flyets kabine uden forudgående varsel, hvis apparatet kan være i din kabinebagage. Men hvis apparatet skal medtages ud over den tilladte bagage, skal du indhente en medicinsk ansvarsfraskrivelse for bagage ved at kontakte vores særlig assistance-team. Det er ikke tilladt at anvende disse apparater ombord.

Nebulisator, ventilator, respirator eller andet respirationsudstyr

Hvis du ønsker at bruge nebulisator, ventilator, respirator eller andet respirationsudstyr under din flyrejse, bedes du kontakte vores linje til særlig assistance for at få forudgående godkendelse. For at anvende en af disse maskiner ombord skal du udfylde en "flyvehelbredsformular", som vil blive sendt til dig, når du kontakter vores særlig assistance-team.

Visse artikler såsom bærbare iltkoncentratorer (POC), der opfylder regulatoriske krav, er godkendt til anvendelse ombord. Andet medicinsk udstyr, såsom en CPAP-maskine eller bærbar dialysemaskine, kan transporteres, men må ikke anvendes ombord.

Passagerer må medbringe sprøjter i flyets kabine, hvis de er nødvendige af medicinske årsager (f.eks. en diabetisk passager). Passagerer skal dog medbringe en lægeattest, der bekræfter deres krav. Hvis du ønsker at medbringe en hjertestarter ud over eller i din kabinebagage, skal du anskaffe en ansvarsfraskrivelse for bagage med medicinsk udstyr ved at kontakte vores særlig assistance-team.

Dette dispensationsbrev skal forevises ved bagageafleveringsskranken eller ved boardinggaten, hvis du rejser uden indtjekket bagage. Du skal også medbringe en "flyvehelbredsformular", som du skal vise personalet på afrejsedagen i lufthavnen.

Hvis du ønsker at rejse med en POC, bedes du kontakte vores særlig assistance-team for at få forudgående godkendelse og bagagefritagelse for medicinsk udstyr.

Dette dispensationsbrev skal forevises ved bagageafleveringsskranken eller ved boardinggaten, hvis du rejser uden indtjekket bagage.

Hvis du ønsker at bruge en POC under din flyrejse, bedes du kontakte vores linje til særlig assistance for at få forudgående godkendelse og en "flyvehelbredsformular".

Din udfyldte "flyvehelbredsformular" skal returneres til Ryanair mellem 14 og indtil 2 dage inden rejse til validering. Den validerede "flyvehelbredsformular" skal medbringes på alle flyvninger og fremvises til vores kabinepersonalet, når du går ombord på flyet.

Hvis POC'en skal bruges ombord, er det passagerens ansvar at sikre, at vedkommende har et tilstrækkeligt antal fuldt opladede batterier til flyvningens varighed samt eventuelle forsinkelser, da POC eller batterier ikke kan oplades om bord.

Godkendte modeller

Terapeutisk ilt er begrænset til én kunde pr. flyvning. Hvis du har brug for ilt, bedes du kontakte vores særlig assistance-team. Vi anbefaler, at du kontakter os samme dag, som flyreservationen foretages. Teamet vil sende en medicinsk godkendelsesformular. Denne formular skal udfyldes og sendes tilbage til os til validering mellem 14 dage og indtil 2 dage før din udrejse.

Kunden skal have den godkendte medicinske godkendelse til terapeutisk ilt på sig under alle flyvninger og kan ikke blive medtaget på rejsen uden.

Der pålægges et gebyr pr. flyafgang for levering af terapeutisk ilt. Gebyret skal betales på det tidspunkt, hvor den medicinske godkendelsesformular for terapeutisk ilt returneres til validering. Når den er valideret, vil formularen blive returneret til dig via e-mail og skal vises til kabinepersonalet, når du går ombord på flyet.

Ryanair tilbyder terapeutisk ilt med en løbende tilstrømning på 2 liter pr. minut – maksimal varighed på 250 minutter. Ryanair kan ikke tage imod passagerer, der kræver en løbende tilstrømning af ilt i mere end 250 minutter.

Se gebyrtabellen for yderligere oplysninger.