Duplicitní rezervace

Můžete si ověřit, zda jste provedli duplicitní rezervaci tak, že se přihlásíte ke svému účtu myRyanair, kde zobrazíte své nadcházející cesty nebo v sekci Moje rezervace.

Pokud jste provedli duplicitní rezervaci, kontaktujte nás.

Abyste mohli získat své peníze zpět, musí být duplicitní rezervace označena již před odletem.

Pokud jste provedli duplicitní rezervaci, kontaktujte nás.