Cenové balíčky

Máme různé balíčky cen, které vyhoví všem cestovním potřebám.

  • Cenový tarif Basic: Je to náš nejlevnější tarif a zahrnuje 1 malé příruční zavazadlo (40×20×25 cm), které se musí vejít pod sedadlo před Vámi bez dalších povolených zavazadel. Odbavení je k dispozici 24 hodin před plánovaným časem odletu a během této doby Vám bude náhodně přiděleno sedadlo.
  • Cenový tarif Regular: Tento tarif zahrnuje standardní sedadlo a přednostní nástup do letadla, což znamená, že můžete využít k nástupu do letadla přednostní frontu a vzít si sebou na palubu 2 malá příruční zavazadla (1 malé palubní zavazadlo (40×20×25 cm), které se uloží pod sedadlo před Vámi a 1 10kg palubní zavazadlo (55×40×20 cm), které se uloží do schránky nad sedadly.
  • Plus: Tento tarif zahrnuje standardní sedadlo se zavazadlovým limitem pro 1 malé příruční zavazadlo (které se musí vejít pod sedadlo před Vámi) a 1 20kg odbavené zavazadlo.
  • Family Plus: Jedná se o náš rodinný balíček, který zahrnuje 1 malé palubní zavazadlo (40×20×25 cm), které se musí vejít pod sedadlo před Vámi, 1 10kg odbavené zavazadlo pro každého člena skupiny, sedadla zdarma pro děti do 12 let a 1 20kg odbavené rodinné zavazadlo, které je nutné odbavit u přepážky pro odbavení zavazadel. Tarify Family Plus jsou k dispozici pro všechny lety u rezervací do šesti cestujících s alespoň jedním dítětem nebo dospívajícím.
  • Flexi Plus: Zahrnuje přednostní nástup do letadla a 2 příruční zavazadla (1 malé příruční zavazadlo a 1 10kg palubní zavazadlo), rezervovaná sedadla v kterékoli z našich možností sedadel, Security Fast Track na letišti (je-li k dispozici) a odbavení na letišti zdarma. Svůj rezervovaný let můžete zdarma změnit v den cesty na let na stejné trase jako původní let (pokud je k dispozici sedadlo). Pokud změníte rezervovaný let v den cesty na let na jiné trase, nebudete muset platit poplatek za změnu letu, ale budete muset uhradit rozdíl v ceně. Pokud provedete změnu na let s odletem jeden nebo více dní před původním letem nebo po původním letu, nebudete muset platit poplatek za změnu letu, ale budete muset uhradit rozdíl v ceně.

Ano. Chcete-li si přidat sedadlo nebo zavazadlo u své rezervace, přejděte do sekce Moje rezervace a přidejte sedadla nebo zavazadla.

Upozorňujeme, že tak můžete učinit nejpozději 2 hodiny před plánovaným odletem.

Tarif Flexi Plus zahrnuje přednostní nástup do letadla, malé příruční zavazadlo, 10kg příruční zavazadlo, rezervovaná sedadla v kterékoli z našich možností sedadel a Security Fast Track na letišti. Svůj rezervovaný let můžete zdarma změnit v den cesty na let na stejné trase jako původní let (pokud je k dispozici sedadlo). Pokud změníte rezervovaný let v den cesty na let na jiné trase, nebudete muset platit poplatek za změnu letu, ale budete muset uhradit rozdíl v ceně. Pokud provedete změnu na let s odletem jeden nebo více dní před původním letem nebo po původním letu, nebudete muset platit poplatek za změnu letu, ale budete muset uhradit rozdíl v ceně.

Změna rezervovaného letu nebo trasy v den cesty

S tarifem Flexi Plus můžete v den cesty zdarma změnit svůj rezervovaný let na let na stejné trase jako váš původní let s odletem o den dříve nebo o den později oproti původnímu letu (pokud bude volné místo).
Pokud změníte rezervovaný let v den cesty na let na jiné trase, nebudete muset platit poplatek za změnu letu, ale budete muset uhradit rozdíl v ceně letenky. Pokud let měníte na pozdější, můžete změnu provést až hodinu před časem odletu původního letu.
Pokud provádíte změnu na dřívější let, můžete ji provést:

  • až 40 minut před novým letem, pokud provádíte změnu na letišti u přepážky prodeje letenek, nebo
  • až 1 hodinu před novým letem, pokud provádíte změnu prostřednictvím kontaktního centra.

Změna rezervovaného letu nebo trasy před dnem cesty

Pokud provedete změnu na let s odletem jeden nebo více dní před původním letem nebo po původním letu, nebudete muset platit poplatek za změnu letu, ale budete muset uhradit rozdíl v ceně. Změnu můžete provést až 1 hodinu před časem odletu původního letu. Pokud provádíte změnu na dřívější let, můžete ji provést:

  • až 40 minut před novým letem, pokud provádíte změnu na letišti u přepážky prodeje letenek, nebo
  • až 1 hodinu před novým letem, pokud provádíte změnu prostřednictvím kontaktního centra.

Pokud jste se již k původnímu letu odbavili online, budete nás muset před provedením změny kontaktovat, abychom odbavení zrušili. S letenkou Flexi Plus se můžete odbavit na letišti zdarma.

V sekci Moje rezervace můžete online změnit trasu všech svých letů v rezervaci. Pokud jste však již absolvovali odchozí let, můžete trasu zpátečního letu změnit pouze u přepážky prodeje letenek na letišti nebo prostřednictvím telefonického centra. Trasu můžete změnit pouze mezi stejnou zemí odletu a cílovou zemí.

Při změně letu budou služby zahrnuté v tarifu Flexi Plus převedeny na nový let (pokud jsou tyto služby pro tento let k dispozici). Pokud službu nelze převést, nebude Vám vrácena žádná část tarifu Flexi Plus.

Flexi Plus – změny jmen

Nařízení 13 se stále vztahuje na změny jmen a budete muset zaplatit příslušný poplatek.