Kdy je třeba podat reklamaci?

Ztracené, zpožděné nebo poškozené odbavené zavazadlo musí být nahlášeno na přepážce pro řešení reklamací zavazadel na příletovém letišti. Jakmile to uděláte, musíte podat reklamaci přímo společnosti Ryanair a dodržet přitom následující časová období (vymezená Montrealskou úmluvou z roku 1999 a předpisy společnosti Ryanair týkající se ztracených, zpožděných nebo poškozených zavazadlech – více informací naleznete zde).

  • Poškozené zavazadlo – po nahlášení na letišti příletu je třeba do 7 dnů od data poškození podat reklamaci společnosti Ryanair;
  • Ztracené zavazadlo – po nahlášení na letišti příletu je třeba do 21 dnů od data nesprávného odevzdání zavazadla podat reklamaci společnosti Ryanair.