Försenat flyg

Om vi rimligen förväntar oss att din flygning kommer att försenas med mer än två timmar efter angiven avgångstid enligt tidtabell om flygningen är kortare än 1 500 km (tre timmar eller mer när det gäller flygningar inom EU som är längre än 1 500 km och alla andra flygningar som drivs av oss och som är på mellan 1 500 km och 3 500 km), är du berättigad till de rättigheter som anges nedan. Om din nya avgångstid till följd av förseningen rimligen förväntas vara minst dagen efter den ursprungliga avresedagen kommer vi också att erbjuda dig hotellövernattning och transport mellan flygplatsen och boendeorten.

Du måste kontakta oss innan du arrangerar någon alternativ transport så att vi har möjlighet att försöka tillgodose dig först. Om det inte är möjligt för oss att ordna det arrangemang som anges ovan, kommer vi att ersätta dig för dina rimligt kvitterade utgifter, som då ska skickas in här.

Du kan också välja mellan följande alternativ, beroende på vad som är tillämpligt:

  • Ta ditt ursprungliga flyg vid dess nya avgångstid;
  • Du har rätt att begära ombokning till din slutgiltiga destination under likvärdiga transportvillkor. Antingen kan du omboka till närmast möjliga datum eller välja ett senare datum som passar dig, under förutsättning att det finns lediga platser;
  • Ändra din flygning till nya tider/datum på samma rutt utan kostnad.

Om förseningen är på minst 5 timmar och du väljer att inte resa kan du ansöka om återbetalning av ditt flyg och begära, när så är relevant, en returresa till den första avgångspunkten så snart som möjligt. Du kan ansöka här.

Det kan även hända att du är berättigad till EU261-ersättning. Se EU-förordning 261 för att förstå dina rättigheter i sin helhet.