Batterier

  • Batteriets laddning måste isoleras och exponerade terminaler skyddas mot kortslutning för att förhindra att rullstolen/mobilitetshjälpen aktiveras oavsiktligt. Ta ut nyckeln, avaktivera via styrspaken eller bryt strömmen med lämpligt reglage, eller med någon annan isoleringsmekanism (t.ex. en Anderson Connector eller en Airsafe Plug).
  • Vi accepterar endast batterier av torr-/gelcellstyp eller litiumjontyp (rullstol) (litiumjonbatterier får inte överstiga totalt 300 Wh och för en enhet som drivs med två batterier får vart och ett av dem inte överstiga 160 Wh).
  • Kunder kan ta med sig högst två extra litiumjonbatterier i handbagaget och dessa måste vara försedda med individuella skydd mot kortslutning. Batteriernas kontakter måste vara nedsänkta eller också måste batterierna vara förpackade så att kontakt med metallföremål, inklusive andra batteriers kontakter, förhindras.