Ansöka om ersättning

Kunder som vill lämna in ett ersättningsanspråk för resor/transport/förfriskningar eller begära ersättning till följd av en inställd avgång eller försenad ankomst med mer än tre timmar kan klicka nedan för att gå till EU261–anspråksformuläret.
Vår målsättning är att behandla ditt anspråk inom tio dagar.

Ansök om ersättning