Ansöka om ersättning

Om din avgång har ställts in eller försenats kan du vara kvalificerad för ersättning eller återbetalning av utgifter. De förekommer olika regler och begränsningar avseende anspråk och därför rekommenderar vi att du kontrollerar din kvalificering för ersättning och återbetalning av utgifter.

Om du behöver mer information om dina alternativ avseende en försenad avgång kan du klicka här.

Om du behöver mer information om dina alternativ avseende en inställd avgång kan du klicka här.