Jag fick ett felmeddelande när jag gjorde min ombokning via internet. Slutfördes detta?

Om du fick ett allmänt felmeddelande eller en betalningsavisering när du gjorde en ändring rekommenderar vi att du kontrollerar din flygstatus för att se om ändringen genomfördes.

  • Kontrollera din e-post för en ny bokningsbekräftelse för att bekräfta om dina ändringar har slutförts.
  • Gå till ”Mina bokningar” och kontrollera dina kommande reseuppgifter. Om ändringarna inte har gjorts och det finns en utestående betalning på din bokning måste du betala saldot eller så kommer din/dina nya flygning(ar) att avbokas och din/dina ursprungliga flygning(ar) återinföras.