Vilka dokument krävs för att resa med en minderårig utan förälder/vårdnadshavare?

Varje land har sina egna krav för vad som gäller för minderåriga som reser utan sina föräldrar/vårdnadshavare och vilken dokumentation som krävs. Det är varje passagerares ansvar att se till att dessa specifika dokumentkrav uppfylls helt och hållet.

Du hittar vilka dokument som behövs för minderåriga som reser inom EU här. Du kan också kontrollera kraven på visum och pass genom att kontakta konsulatet eller ambassaden för det land du planerar att resa till.