Generelle vilkår og betingelser for transport

Ryanair er den kontraherende parten og de generelle vilkårene og betingelser for transport av Ryanair gjelder for alle flyvninger som drives med Ryanairs flyselskapskode («FR»). 

Ryanair UK er den kontraherende parten og de generelle vilkårene og betingelser for transport av Ryanair UK gjelder for alle flyvninger som drives med Ryanair UK flyselskapskode («RK»). 

Ryanair Sun (Buzz) er den kontraherende parten, og de generelle vilkårene og betingelser for transport av Ryanair Sun (Buzz) gjelder for alle flyvninger med Ryanair Sun (Buzz) flyselskapskode («RR»). 

Malta Air er den kontraherende parten og de generelle vilkårene og betingelser for transport av Malta Air gjelder i forhold til eventuelle flyvninger som drives med Malta Airs flyselskapskode («AL»).