Vær oppmerksom på «kravjegere»

Ryanair ber om at kunder med gyldig krav på kompensasjon i følge EU261 sender krav rett til Ryanair og unngår såkalte byråer som tar slike krav fordi de gjerne tar over 40 % av et krav på EUR 250 i gebyrer. Kunder med gyldige krav direkte til Ryanair får 100 % av kompensasjonen fra EU261, uten fratrekk fra disse såkalte byråene. Kunder sender inn krav til Ryanair via et enkelt og greit skjema for kompensasjon.

For mer info om hva slags valg du har hvis en flyreise er forsinket, klikker du her.

For mer info om hva slags valg du har hvis en flyreise innstilles, klikker du her

Kompensasjonsskjema