Hvis flyvningen min har blitt forsinket med 2 timer eller mer. Hvilke andre muligheter har jeg?

Ser det ut til at flyreisen blir forsinket med to timer eller mer (for flyreiser opptil 1500 km) eller tre timer eller mer (for flyreiser innad i EU på over 1500 km og andre flyreiser fra 1500 km til 3500 km), får du assistanse på flyplassen, inkludert matkuponger. Flyreiser innstilles av årsaker utenfor Ryanairs kontroll, for eksempel ATC-streik, dårlige værforhold, medisinske nødssituasjoner osv. Hvis forsinkelsen går over til neste dag, tilbyr vi ofte hotellovernatting og transport mellom flyplassen og innkvarteringen.

Kontakt oss før du ordner med transport. Kan vi ikke gi deg alt tilbake, refunderer vi likevel et rimelig beløp hvis du sender inn krav om godtgjørelse her

Utover det har du, etter behov, følgende valg:

  1. Ta den opprinnelige flyreisen på den nye avreisetiden.
  2. Du har rett til å endre ruten for endelig reisemål under tilsvarende transportvilkår, så fort du får anledning eller på en senere dato, men det beror på om det er ledige seter eller;
  3. Endre flyreisen til nye tider/datoer på samme rute, uten at det koster deg ekstra

Du også gjerne rett på kompensasjon som angitt i følgende varsel om personlige rettigheter i følge EU-forordning 261/2004. Rett til kompensasjon for forsinket flyreiser beror på kriterier for kvalifisering. Bare i noentilfeller har passasjerer rett til kompensasjon for innstilte flyreiser. Flyreiser innstilles av årsaker utenfor Ryanairs kontroll, for eksempel ATC-streik, dårlige værforhold, medisinske nødssituasjoner osv. Hvisomstendigheter er utenfor Ryanairs kontroll, har du ikke krav på kompensasjon. Sjekk for å se om du har krav på kompensasjon når du klikker her. Ryanair betjener over 2800 flyvninger daglig. Derfor kan det gjerne ta 24–96 timer før driftsteamet greier å fastslå hvorfor en flyvning er kansellert. Vær trygg på at vi prioriterer å løse alle potensielle krav så raskt som mulig.

Når det er forsinkelser på 5 timer eller mer, og du velger å ikke reise, søker du om refusjon
her, men husk at de fleste slike søknader ikke lykkes på grunn av situasjoner som er utenfor Ryanairs kontroll, noe som betyr at vi ikke er forpliktet til å gi deg en refusjon.

Har vi ikke kontaktet deg og forsøkt å gi deg assistanse i henhold til EU-forordning 261/2004, men du har likevel valgt å ta saken i egne hender, bør du ha i bakholdet at det er usikkert om du har krav på refusjon av eventuelle ekstra kostnader du har pådratt deg.