EU-direktiv 2015/2302

Hovedrettigheter under direktiv (EU) 2015/2302

 • Reisende vil få all essensiell informasjon om pakken før reisekontrakten inngås.
 • Det finnes minst én forhandler som er ansvarlig for alle reisetjenestene som er inkludert i kontrakten.
 • Reisende får et nødtelefonnummer eller kontaktpunktsdetaljer der de kan få kontakt med organisereren.
 • Reisende kan overføre pakken til en annen person, ved rimelig varsel og muligens mot ekstra kostnad.
 • Prisen for pakken kan økes dersom spesifikke kostnader oppstår (så som drivstoffpriser), og dersom dette er spesifisert i kontrakten, og i alle tilfeller ikke senere enn 20 dager før pakkestart. Dersom prisøkningen overgår 8 % av pakkeprisen, kan den reisende avslutte kontrakten. Hvis organisereren reserverer retten til prisøkning, har den reisende rett til prisreduksjon dersom de relevante kostnadene blir lavere.
 • Reisende kan avslutte kontrakten uten å betale noen avgift for dette, og få full refundering av alle betalinger dersom et av de essensielle elementene i pakken, utenom prisen, endres betydelig. Hvis forhandleren ansvarlig for pakken kansellerer denne før pakkestart, har reisende krav på full refusjon, og kompensasjon der dette er gjeldende.
 • Reisende kan avslutte kontrakten uten å betale avgift for dette før starten av pakken dersom det oppstår eksepsjonelle omstendigheter, så som alvorlige sikkerhetsproblemer på destinasjonen, som det er sannsynlig at vil påvirke pakken.
 • I tillegg kan reisende når som helst før pakkestart avslutte kontrakten mot en passende og forsvarlig avslutningsavgift.
 • Dersom betydelige elementer av pakken ikke kan leveres som avtalt etter start av pakken, må passende alternative ordninger tilbys til den reisende, uten ekstra kostnad. Reisende kan avslutte kontrakten uten betaling av avgift for dette, der tjenester ikke utføres i samsvar med kontrakten, dette påvirker ytelsen til pakken betydelig, og organiserer ikke retter problemet.
 • Reisende har også rett til prisreduksjon og/eller kompensasjon for skader der reisetjenestene ikke utføres eller utføres mangelfullt.
 • Organisereren må stille med assistanse dersom den reisende møter vanskeligheter.
 • Hvis organisereren, eller i noen medlemsstater forhandleren, blir insolvent, vil betalinger refunderes. Hvis organiserer, eller der det er gjeldende forhandlere, blir insolvent etter start av pakken, og transport er inkludert i pakken, er repatriering av reisende sikret. Vi har tatt ut beskyttelse mot insolvens med Arcus Solutions og garantert av Accelerant Insurance Europe SA. Passasjerer kan kontakte Arcus Solutions (krav på , Arcus Solutions, 3 Cours Charlemagne, 69002 Lyon, Frankrike; +4420 7065 5320) eller der det er aktuelt, Irish Aviation Authority (The Times Building, 11-12 D'Olier Street, Dublin, D02) T449; +353 (0)1 603 1100; info@iaa.ie) hvis tjenestene ikke utføres for det usannsynlige tilfelle at vi skulle bli insolvente.

Direktiv (EU) 2015/2302 som omsatt i nasjonal lovgivning.

Insolvensbeskyttelse for tilknyttede reisearrangementer

Vi har tatt ut beskyttelse mot insolvens med Arcus Solutions og garantert av Accelerant Insurance Europe SA.

Passasjerer kan kontakte Arcus Solutions (krav på , Arcus Solutions, 3 Cours Charlemagne, 69002 Lyon, Frankrike; +4420 7065 5320) eller der det er aktuelt, Irish Aviation Authority (The Times Building, 11-12 D'Olier Street, Dublin, D02) T449; +353 (0)1 603 1100; info@iaa.ie) hvis tjenestene ikke utføres for det usannsynlige tilfelle at vi skulle bli insolvente.

Merk: Denne insolvensbeskyttelsen dekker ikke kontrakter med andre parter enn Ryanair, som fremdeles kan utføres for det usannsynlige tilfelle av vil skulle bli insolvente.

Generelle vilkår og transportbetingelser

Klikk her for artikkel 12 i våre generelle vilkår og transportbetingelser knyttet til tilknyttede reisearrangementer og pakker.