Jeg ble informert om kanselleringen av flyvningen min mindre enn 14 dager før min planlagte avreisetid. Hvilke andre muligheter har jeg?

Ble du informert om innstilt flyreise mindre enn 14 dager før planlagt avreise, må du gjerne:

  1. Endre den innstilte flyreisen til nye tider/datoer på samme rute uten at det koster deg ekstra her eller;
  2. Du har rett til å endre ruten for endelig reisemål under tilsvarende transportvilkår, så fort du får anledning eller på en senere dato, men det beror på om det er ledige seter.
  3. Søk om refusjon her.

Du også gjerne rett på kompensasjon som angitt i følgende varsel om personlige rettigheter i følge EU-forordning 261/2004. Rett til kompensasjon for innstilte flyreiser beror på kriterier for kvalifisering. Bare i noen tilfeller har passasjerer rett til kompensasjon for innstilte flyreiser. Flyreiser innstilles av årsaker utenfor Ryanairs kontroll, for eksempel ATC-streiker, dårlige værforhold, medisinske nødssituasjoner osv. Er omstendighetene utenfor Ryanairs kontroll, har du ikke rett på kompensasjon. Sjekk for å se om du har krav på kompensasjon når du klikker her. Ryanair betjener over 2800 flyreiser daglig. Derfor tar det gjerne litt tid før driftsteamet greier å fastslå hvorfor en flyreise er innstilt. Vær trygg på at vi prioriterer å løse alle potensielle krav så raskt som mulig.

Har vi ikke kontaktet deg og forsøkt å gi deg assistanse i henhold til EU-forordning 261, men du har likevel valgt å ta saken i egne hender, bør du ha i bakholdet at det er usikkert om du har krav på refusjon av eventuelle ekstra kostnader du har pådratt deg.