Hvis jeg godtar den endrede flyvningstiden, har jeg krav på kompensasjon eller utgifter?

Du kan ha rett til kompensasjon eller utgifter som angitt i følgende varsel om dine rettigheter i henhold til EU-regelverk 261/2004.

Du har ikke krav på kompensasjon når:

  • vi kan bevise at endring av tidspunkt er på grunn av ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne vært unngått selv om alle rimelige tiltak var tatt av Ryanair, inkludert, men ikke begrenset til, politisk ustabilitet, sikkerhet og sikkerhetsgrunner, værforstyrrelser, arbeidstvister eller svikt eller forsinkelse av flygeledelsen,
  • du ble varslet om endring av tidspunkt for flyvningen din mer enn 14 dager før planlagt avreisedato,
  • du ble varslet om endring av tidspunkt mellom to uker og syv dager før planlagt tid for avreise og blir tilbudt omdirigering, slik at du kan reise minst to timer før planlagt avreisetid og nå din endelige reisemål mindre enn fire timer etter planlagt ankomsttid,
  • du ble varslet om endring av tidspunkt mindre enn syv dager før planlagt tid for avreise og blir tilbudt omdirigering, slik at du kan reise ikke mer enn én time før planlagt avgangstid og nå din endelige reisemål mindre enn to timer etter planlagt ankomsttid.

Du kan ha rett til følgende behandling:

  • måltider og forfriskninger i rimelig forhold til ventetiden,
  • to telefonsamtaler,
  • hotellovernatting,
  • transport mellom flyplassen og overnattingsstedet (hotell eller annet).

Du må kontakte oss før du arrangerer alternativ transport, slik at vi har muligheten til å prøve og imøtekomme deg først. Der det ikke er mulig for oss å ordne med den pleien som er angitt ovenfor, vil vi refundere deg for rimelige kvitteringsutgifter som skal sendes inn her.