Ik ben minder dan 14 dagen voor mijn geplande vertrektijd geïnformeerd over de annulering van mijn vlucht. Wat zijn mijn opties?

Als je minder dan 14 dagen voor je geplande vertrektijd op de hoogte bent gesteld van de annulering van je vlucht, kun je:

  1. hier je geannuleerde vlucht gratis wijzigen naar nieuwe tijden/data op dezelfde route of;
  2. een verzoek indienen om een andere vlucht te kiezen, onder vergelijkbare vervoersomstandigheden, naar je eindbestemming bij je eerstvolgende mogelijkheid of op een latere datum wanneer het jou uitkomt, op basis van beschikbaarheid van stoelen of;
  3. hier een terugbetaling aanvragen.

Je hebt mogelijk recht op een compensatie zoals uiteengezet in de volgende kennisgeving van je rechten onder EU-verordening 261/2004. Het recht op compensatie voor geannuleerde vluchten is afhankelijk van de rechtmatigheidscriteria. Er is slechts een klein aantal gevallen waarin passagiers recht hebben op compensatie voor geannuleerde vluchten. Vluchten kunnen worden geannuleerd om redenen buiten onze controle, bijvoorbeeld ATC-stakingen, ongunstige weersomstandigheden, medische noodgevallen, enz. Als omstandigheden buiten de invloedssfeer van Ryanair liggen, heb je geen recht op compensatie. Controleer of je recht hebt op compensatie door hier te klikken. Ryanair voert meer dan 2800 vluchten per dag uit, dus het kan 24-96 uur kosten voor ons operationele team om vast te stellen waarom een vlucht is geannuleerd. Je kunt er zeker van zijn dat het voor ons een prioriteit is om alle potentiële claims zo snel mogelijk op te lossen.

Als we contact met je hebben opgenomen en hulp hebben gezocht zoals vereist door Verordening EU261, maar je toch hebt besloten om je eigen regelingen te treffen op dit gebied, houd er dan rekening mee dat je mogelijk geen recht hebt op vergoeding van eventuele extra kosten die je hebt gemaakt.