Vereisten voor houdingsondersteuning

Helaas kunnen we geen houdingsondersteuningen accepteren voor gebruik aan boord als ze niet zijn goedgekeurd door een luchtvaartautoriteit zoals het EASA, IAA, UK CAA, FAA of een soortgelijke instantie. Er zijn een aantal kindergordels en houdingsondersteuningen die geaccepteerd zijn voor gebruik aan boord van onze toestellen. Ryanair verstrekt deze items zelf niet. Deze ondersteuningen kunnen gebruikt worden naast een gordel van de stoel, afhankelijk van bepaalde veiligheidsbeperkingen.

Helaas kunnen we het gebruik van houdingsondersteuning voor kinderen onder de 2 jaar niet toestaan.