Richtlijn (EU) 2015/2302

Belangrijkste rechten onder Richtlijn (EU) 2015/2302

 • Reizigers ontvangen alle essentiële informatie over het pakket voordat ze een pakketreiscontract aangaan.
 • Er is altijd minimaal één aanbieder die verantwoordelijk is voor de juiste uitvoering van alle reisdiensten die in het contract zijn opgenomen.
 • Reizigers krijgen een noodnummer of gegevens van een contactpunt waar ze contact kunnen opnemen met de organisator.
 • Reizigers mogen het pakket overdragen op een andere persoon, bij tijdige melding en mogelijk met aanvullende kosten.
 • De prijs van het pakket mag alleen worden verhoogd als specifieke kosten stijgen (denk aan brandstofprijzen) en als dit uitdrukkelijk in het contract vermeld staat, en in geen geval later dan 20 dagen voor de start van de pakketreis. Als de prijsverhoging meer is dan 8% van de prijs van het pakket, mag de reiziger het contract ontbinden. Als de organisator het recht heeft op een prijsverhoging, heeft de reiziger recht op een prijsdaling als er een verlaging van de relevante kosten plaatsvindt.
 • Reizigers kunnen het contract ontbinden zonder extra annuleringskosten en een volledige terugbetaling krijgen als een van de belangrijke elementen van het pakket, anders dan de prijs, significant wijzigt. Als voor de start van het pakket de aanbieder die verantwoordelijk is voor het pakket dit annuleert, hebben reizigers recht op een terugbetaling en compensatie waar van toepassing.
 • Reizigers mogen het contract beëindigen zonder annuleringskosten voor de start van het pakket in het geval van uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld als er ernstige veiligheidsproblemen zijn op de bestemming die mogelijk invloed hebben op het pakket.
 • Daarnaast mogen reizigers op elk moment voor de start van het pakket het contract beëindigen tegen een gepaste en gerechtvaardigde vergoeding.
 • Als, na de start van het pakket, significante elementen van het pakket niet kunnen worden geleverd zoals overeengekomen, dienen passende alternatieven te worden geboden aan de reiziger zonder meerkosten. Reizigers mogen het contract beëindigen zonder annuleringskosten, als diensten niet worden uitgevoerd in overeenstemming met het contract en dit van substantiële invloed is op de prestatie van het pakket en de organisator het probleem niet weet op te lossen.
 • Reizigers hebben ook recht op een prijsverlaging en/of compensatie voor schade als de reisdiensten niet of onjuist worden uitgevoerd.
 • De organisator moet ondersteuning bieden als de reiziger in de problemen zit.
 • Als de organisator of, in sommige lidstaten, de retailer failliet gaat, worden betalingen terugbetaald. Als de organisator of, waar van toepassing, de retailer failliet gaat na de start van het pakket en vervoer een onderdeel is van het pakket, is de repatriëring van de reizigers gewaarborgd. Wij hebben een faillissementsbescherming afgesloten bij Arcus Solutions en onderschreven door Accelerant Insurance Europe SA. Passagiers kunnen contact opnemen met Arcus Solutions (Claims at , Arcus Solutions, 3 Cours Charlemagne, 69002 Lyon, Frankrijk; +4420 7065 5320) of, indien van toepassing, de Ierse luchtvaartautoriteit (The Times Building, 11-12 D’Olier Street, Dublin, D02 T449; +353 (0)1 603 1100; info@iaa.ie) als er geen diensten worden uitgevoerd in het onwaarschijnlijke geval van ons faillisement.

Richtlijn (EU) 2015/2302 zoals omgezet in nationaal recht.

Insolventiebescherming voor gekoppelde reisregelingen

Wij hebben een faillissementsbescherming afgesloten bij Arcus Solutions en onderschreven door Accelerant Insurance Europe SA.

Passagiers kunnen contact opnemen met Arcus Solutions (Claims at , Arcus Solutions, 3 Cours Charlemagne, 69002 Lyon, Frankrijk; +4420 7065 5320) of, indien van toepassing, de Ierse luchtvaartautoriteit (The Times Building, 11-12 D’Olier Street, Dublin, D02 T449; +353 (0)1 603 1100; info@iaa.ie) als er geen diensten worden uitgevoerd in het onwaarschijnlijke geval van ons faillisement.

Opmerking: Deze bescherming bij insolventie dekt geen contracten met andere partijen dan Ryanair, die nog steeds kunnen worden uitgevoerd in het onwaarschijnlijke geval van onze insolventie.

Algemene vervoersvoorwaarden

Klik hier voor artikel 12 van onze Algemene vervoersvoorwaarden met betrekking tot gekoppelde reisregelingen en pakketten.