Noteikumi un nosacījumi

Noteikumi un nosacījumi

Ryanair ir līgumslēdzēja puse un Ryanair Vispārīgie pārvadāšanas noteikumi un nosacījumi ir piemērojami visos lidojumos, ko veic ar Ryanair aviosabiedrības kodu (“FR”). 

Ryanair UK ir līgumslēdzēja puse un Ryanair UK Vispārīgie pārvadāšanas noteikumi un nosacījumi ir piemērojami visos lidojumos, ko veic ar Ryanair UK aviosabiedrības kodu (“RK”). 

Ryanair Sun (Buzz) ir līgumslēdzēja puse un Ryanair Sun (Buzz) Vispārīgie pārvadāšanas noteikumi un nosacījumi ir piemērojami visos lidojumos, ko veic ar Ryanair Sun (Buzz) aviosabiedrības kodu (“RR”). 

Malta Air ir līgumslēdzēja puse un Malta Air Vispārīgie pārvadāšanas noteikumi un nosacījumi ir piemērojami visos lidojumos, ko veic ar Maltas Air aviosabiedrības kodu (“AL”).

 • Ryanair Wallet pārvalda un uztur Ryanair Group, Ryanair Dublin Office, Airside Business Park, Swords, Ireland (turpmāk tekstā — “Ryanair”).
 • Šie Lietošanas noteikumi attiecas uz Ryanair Wallet izmantošanu. Tiek piemēroti arī Ryanair Vispārīgie pārvadāšanas noteikumi un nosacījumi.
 • Ryanair Wallet ir pieejams tiešsaistē, izmantojot myRyanair kontu.
 • Visi atmaksas pieprasījumi saistībā ar lidojuma traucējumiem tiks iemaksāti Ryanair Wallet, kas ir piesaistīts myRyanair kontam, no kura tika veikta rezervācija un uz kuru attiecas atmaksa.
 • Jūs varat izvēlēties izņemt savu naudas atmaksu no Ryanair Wallet, kas piesaistīts myRyanair kontam un tika izmantots rezervācijas veikšanai, vai izmantot Ryanair Wallet naudas atlikumu, lai rezervētu jaunu lidojumu Ryanair tīmekļa vietnē vai lietotnē, lietojot myRyanair kontu, kas tika izmantots rezervācijas veikšanai. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pēc 3 gadiem jūs vairs nevarēsiet izmantot atlikumu, lai veiktu jaunas rezervācijas, tomēr jūs joprojām varēsiet izņemt naudas atlikumu.
 • Ja neizmantojat visu atmaksātās naudas summu uzreiz, varat izmantot Ryanair Wallet naudas atlikumu turpmākiem darījumiem vai izņemt naudas atlikumu.
 • Naudas pārskaitīšana, kas tiek pieprasīta no Ryanair Wallet, tiks apstrādāta 5 darba dienu laikā un tiks veikta uz to maksājuma veida kontu, kas izmantots sākotnējās rezervācijas noformēšanai.
 • Pārskaitīšanu var veikt tikai Ryanair Wallet reģistrētais turētājs.
 • Ryanair Wallet atlikumu var izmantot, lai apmaksātu lidojumus, sēdvietas, prioritāti, reģistrēto bagāžu, ātro celiņu, bērna aprīkojuma, mūzikas instrumentu, sporta aprīkojuma pārvadāšanu, ceļojuma apdrošināšanu un saistītos nodokļus, maksas un nodevas (nevar apmaksāt automašīnas nomu, transfēru vai viesnīcas rezervācijas) Ryanair tīmekļa vietnē vai lietotnē. Vienkārši atlasiet “Wallet” kā vēlamo maksāšanas metodi.
 • Ja kopējā darījuma cena pārsniedz Ryanair Wallet pieejamo summu, jebkuru cenu starpību var apmaksāt ar kredītkarti/debetkarti vai ar PayPal.
 • Jebkuru Ryanair Wallet pieejamo atlikumu var izņemt tikai iemaksas valūtā.
 • Jebkuru naudas atmaksu, kas tiek iemaksāta Ryanair Wallet par nesubsidētām lidojuma biļetēm, nedrīkst izmantot, lai iegādātos Spānijas subsidētās lidojuma biļetes.
 • Ryanair patur tiesības pēc saviem ieskatiem atsaukt vai grozīt šos lietošanas noteikumus. Ryanair rakstiski paziņos klientiem par visām izmaiņām.
 • Ceļojumu kuponus izsniedz Ryanair Group, Ryanair Dublin Office, Airside Business Park, Swords, Ireland (turpmāk tekstā — “Ryanair”).
  Šie Lietošanas noteikumi attiecas uz Ryanair ceļojumu kuponu izmantošanu. Tiek piemēroti Ryanair vispārējie pārvadāšanas noteikumi un nosacījumi.
 • Ceļojumu kuponi ir derīgi 12 mēnešus pēc izsniegšanas datuma, un tos var pagarināt vienu reizi. Derīguma termiņu varat pārbaudīt jaunākajā e-pasta ziņojumā, kurā ir norādīts jūsu individuālais kupons.
 • Ceļojuma kuponus var apmainīt pret naudu jebkurā laikā. Neizmantotie ceļojuma kuponi pēc derīguma termiņa beigām tiks automātiski atmaksāti naudā. 
 • Ceļojuma kuponus var izmantot tikai to izsniegšanas valūtā.
 • Ceļojuma kuponus var izmantot tikai kupona saņēmējs.
 • Ja kopējā lidojuma cena pārsniedz ceļojuma kupona(-u) vērtību, kas izmantots, lai samaksātu par rezervāciju, jebkuru cenu starpību var apmaksāt ar kredītkarti/debetkarti vai ar PayPal.
 • Ja vienā reizē neizmantojat visu kupona atlikumu, kupona kodu varat izmantot turpmākajos darījumos.
 • Ceļojuma kuponus var izmantot, lai apmaksātu lidojumus, sēdvietas, prioritāro iekāpšanu, reģistrēto bagāžu, Fast Track, zīdaiņa aprīkojuma, mūzikas instrumentu, sporta inventāra pārvadāšanu, ceļojuma apdrošināšanu un saistītos nodokļus, maksas un nodevas (nevar apmaksāt auto nomu, pārvešanas pakalpojumus vai viesnīcas rezervācijas).
 • Ja rezervācija tiek apmaksāta, izmantojot ceļojuma kuponu, pasažieru vārdu maiņa nav atļauta.
 • Ceļojuma kuponus par nesubsidētām lidojumu biļetēm nevar izmantot pret Spānijas subsidētām lidojumu biļetēm. 
 • Ryanair patur tiesības pēc saviem ieskatiem atsaukt vai grozīt šos lietošanas noteikumus. Ryanair rakstiski paziņos klientiem par visām izmaiņām.
 • Kompensācijas kuponus izsniedz Ryanair Group, Ryanair Dublin Office, Airside Business Park, Swords, Ireland (turpmāk tekstā — “Ryanair”).
 • Šie Noteikumi un nosacījumi attiecas uz Ryanair Kompensācijas kuponu lietošanu. Tiek piemēroti Ryanair Vispārējie pārvadāšanas noteikumi un nosacījumi.
 • Saskaņā ar ES Regulu (EK) Nr. 261/2004 jūsu prasība tiek uzskatīta kā pilnībā atlīdzināta, ja saņemat Kompensācijas kuponus.
 • Kompensācijas kuponi ir derīgi 12 mēnešus pēc izdošanas datuma, un tos šajā laikā var izmantot mūsu vietnē.
 • Kompensācijas kuponus var izmantot tikai to izsniegšanas valūtā.
 • Kompensācijas kuponus var izmantot tikai kupona saņēmējs.
 • Ja kopējā lidojuma cena pārsniedz Kompensācijas kupona(-u) vērtību, kas izmantots, lai samaksātu par rezervāciju, jebkuru cenu starpību var apmaksāt ar kredītkarti/debetkarti vai ar PayPal.
 • Ja vienā reizē neizmantojat visu kupona atlikumu, kupona kodu varat izmantot turpmākajos darījumos.
 • Kompensācijas kuponus var izmantot, lai apmaksātu lidojumus, sēdvietas, prioritāro iekāpšanu, reģistrēto bagāžu, Fast Track, zīdaiņa aprīkojumu, mūzikas instrumentu, sporta inventāra pārvadāšanu, ceļojuma apdrošināšanu un saistītos nodokļus, maksas un nodevas (nevar apmaksāt auto nomu, pārvešanas pakalpojumus vai viesnīcas rezervācijas).
 • Ja rezervācija tiek apmaksāta, izmantojot Kompensācijas kuponu, pasažieru vārdu maiņa nav atļauta.
 • Kompensācijas kuponus par nesubsidētām lidojumu biļetēm nevar izmantot par Spānijas subsidētām lidojumu biļetēm.
 • Ryanair patur tiesības pēc saviem ieskatiem atsaukt vai grozīt šos Noteikumus un nosacījumus. Ryanair rakstiski paziņos klientiem par visām izmaiņām.
 • Kuponi ir jāizmanto tajā myRyanair kontā, kas tika izmantots sākotnējās rezervācijas veikšanai.
 • Erasmus partnerību piedāvā Ryanair Group, Ryanair Dublin Office, Airside Business Park, Swords, Ireland (turpmāk tekstā — “Ryanair”).
 • Piedāvājums attiecas uz ceļojumiem laika posmā no 1. septembra līdz 15. jūnijam. Biļetes ir jārezervē vismaz 28 dienas pirms ceļojuma datuma.
 • 10 % atlaide ir pieejama četriem (4) atsevišķiem starptautiskajiem lidojumiem gadā (vai diviem (2) lidojumiem turp un atpakaļ).
 • Piedāvājumā ir ietverta bezmaksas reģistrētā bagāža ar maksimālo svaru 20 kg katrā lidojumā.
 • Lai izmantotu atlaidi, studentu rīcībā ir jābūt derīgai ESN kartei.
 • Ja studenti nevar uzrādīt rezervācijas noformēšanai izmantoto ESN karti, viņiem var tikt liegta iekāpšana.
 • Studenti piekrīt, ka Ryanair nodod viņu informāciju ESN kartes izdevējam nolūkā pārbaudīt karti.
 • Tiek piemēroti Ryanair Vispārīgie pārvadāšanas noteikumi un nosacījumi un maksas.

Erasmus partnerības piedāvājums netiek piemērots turpmāk norādītajos gadījumos.

 • Lidojumi laika posmā no 16. jūnija līdz 31. augustam (ieskaitot).
 • Iekšzemes lidojumi.
 • Regular, Plus un Flexi Plus tarifa maksas.
 • Trešo personu nodrošinātie lidojumi.
 • Erasmus piedāvājums nav pieejams rezervācijām, kas veiktas mobilajās lietotnēs (iOS, Android).
 • Maksas, kuras norādītas Ryanair Vispārīgajos pārvadāšanas noteikumos un nosacījumos vai Ryanair citos papildu pakalpojumos.
 • Dāvanu kartes izsniedz Ryanair Group, Ryanair Dublinas birojs, Airside Business Park, Swords, Ireland (turpmāk tekstā — “Ryanair”).
 • Dāvanu karte nav atmaksājama un to nevar apmainīt pret skaidru naudu. Dāvanu kartes var izmantot šeit, vietnē Ryanair.com vai izmantojot lietotni.
 • Dāvanu kartes var tikt izsniegtas digitālā vai fiziskā formātā.
 • Dāvanu kartes ir derīgas 1 gadu no kartes izdošanas datuma. Kartes kods ir derīgs, līdz karte ir pilnībā izmantots tās derīguma termiņa laikā.
 • Ja vienā reizē neizmantojat visu Dāvanu kartes atlikumu, varat izmantot Dāvanu kartes kodu turpmākiem darījumiem derīguma termiņa beigās.
 • Digitālajām dāvanu kartēm tiek piemērota administrēšanas maksa 2 €/£ (vai ekvivalents vietējā valūtā).
 • Fiziskajām dāvanu kartēm tiek piemērota administrācijas maksa 5 €/£ (vai ekvivalents vietējā valūtā) un piegādes maksa. Šī maksa tiek atcelta pirkumiem, kas lielāki par 100 €/£ (vai ekvivalentam vietējā valūtā).
 • Dāvanu kartes tiek izsniegtas atbilstoši pirkuma laikā izvēlētajai vērtībai. To vērtība ir no 25 £/€ līdz 1,000£/€ (vai ekvivalenta summa vietējā valūtā). Maksimālā pirkuma summa vienā darījumā ir 1,000 £/€ (vai ekvivalenta summa vietējā valūtā).
 • Dāvanu kartes var izmantot tikai tajā valūtā, kādā tās ir izdotas.
 • Vārdam, kas norādīts kā Dāvanu kartes saņēmējs, jābūt identiskam ar vārdu saņēmēja pasē. vadītāja apliecībā vai jebkura cita veida personas identifikācijas dokumentā. Ja vārds neatbildīs, Dāvanu karti nevarēs izmantot. Šajā gadījumā Ryanair pēc saviem ieskatiem izlemj, vai Dāvanu karte ir derīga izmantošanai. Dāvanu kartēs vārda maiņa nav atļauta. Kad karte nebūs izmantota, kāds no mūsu aģentiem varēs atjaunināt visas nelielās izmaiņas, piemēram, pareizrakstības kļūdas.
 • Dāvanu kartes saņēmējam ir jābūt vismaz 2 gadus vecam. Tomēr saņēmējiem, kuri izmanto Dāvanu karti personām, kuras ir jaunākas par 16 gadiem, vienmēr ir jāceļo pieaugušā pavadībā saskaņā ar Ryanair vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem.
 • Vienai rezervācijai var izmantot ne vairāk kā četras (4) dāvanu kartes. Ja kopējā lidojuma cena pārsniedz Dāvanu kartes(-šu) vērtību, ko izmanto, lai samaksātu par rezervāciju, jebkuru cenu starpību var apmaksāt ar parastajām maksāšanas metodēm.
 • Dāvanu kartes var izmantot tikai rezervācijas veikšanas brīdī, lai apmaksātu lidojumus, sēdvietas, prioritāro iekāpšanu, reģistrēto bagāžu, ātro celiņu, bērnu aprīkojumu, mūzikas instrumentu aprīkojumu, sporta aprīkojumu, ceļojuma apdrošināšanu un saistītos nodokļus, maksas un maksājumus. Automašīnas noma, transfēri vai viesnīcu rezervēšana nav iekļauta, un par šādiem pakalpojumiem ir jāmaksā atsevišķi, izmantojot citu maksāšanas metodi, nevis Dāvanu kartes.
 • Vienā darījumā var iegādāties līdz 10 Dāvanu kartēm. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, iegādājoties vairākas Dāvanu kartes, visām Dāvanu kartēm ir jābūt vienai tēmai, ziņojumam un sūtītājam. Saņēmēju vārdi, uzvārdi un e-pasta adreses būs vienīgā informācija, ko var mainīt.
 • Ziemassvētku tematikas fiziskās dāvanu kartes Ziemassvētku periodā (no 2023. gada 1. novembra līdz 2024. gada 5. janvārim) ir pieejamas ierobežotā daudzumā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka gadījumā, ja pasūtīsiet fizisko dāvanu karti ar Ziemassvētku tematiku un tās būs izpārdotas, tās vietā saņemsiet vispārējas tematikas dāvanu karti.
 • Digitālo karšu grafiki tiks nosūtīti katru stundu, noslogotos periodos tas var aizkavēties.
 • Ja paredzamais piegādes periods (pa e-pastu un pastu) ir pagājis un klients nav saņēmis Dāvanu karti, viņam būs tiesības saņemt Dāvanu kartes nomaiņu, ja karte nebūs izmantota. Ja karte ir izmantota ar saņēmēja vārdu, uzvārdu, Dāvanu karti nevar mainīt vai atmaksāt.
 • Fiziskās Dāvanu kartes var izsūtīt tikai dažās Eiropas valstīs. Pilnu valstu sarakstu, kurās mēs nosūtam karti, skatiet šeit.
 • Fiziskās dāvanu kartes pašlaik ir pieejamas tikai angļu un itāļu valodā. Ja pasūtīsiet Ryanair dāvanu karti kādā citā no mūsu tirgiem, saņemsiet angļu valodas versiju, taču varat izmantot jebkuru valodu, lai pielāgotu savu ziņojumu dāvanu kartē.