Piešķirtās sēdvietas īpašajai palīdzībai

Ja rezervējat kādu no turpmāk norādītajiem palīdzības veidiem, mēs jums bez maksas piešķirsim piemērotu sēdvietu salonā kopā ar vienu ceļabiedru.
Drošības apsvērumu dēļ klientiem, kuriem ir nepieciešams kāds no turpmāk minētajiem lidostas nodrošinātajiem īpašās palīdzības veidiem, ir jāierāda sēdvieta pie loga, JA VIEN nav tā, ka sēdvieta pie loga jau ir ierādīta ceļojuma pavadonim vai arī ir brīvas sēdvietas un iespējams atstāt tukšas sēdvietas starp pasažieri ar invaliditāti un logu.

  • Palīdzības veids (BDGR). Klients, kurš lido ar suni pavadoni/suni asistentu un kuram ir nepieciešams pavadonis lidostā (ielidošanas un izlidošanas sektorā) līdz lidmašīnas sēdvietai un atsevišķa salona apkalpes locekļu sniegta drošības instruktāža.
  • Palīdzības veids (PETC). Klients, kurš lido ar suni pavadoni/suni asistentu, bet kuram nav nepieciešami lidostas nodrošinātie īpašie pakalpojumi.
  • Palīdzības veids (WCHC). Klients, kuram ir nepieciešama palīdzība, lai pārvietotos pa lidostu (izlidošanas un ielidošanas sektorā), kurš ir jāieceļ lidmašīnā, jāizceļ no tās, kā arī jāieceļ lidmašīnas sēdvietā un jāizceļ no tās.
  • Palīdzības veids (WCHS). Klients, kuram ir nepieciešama palīdzība, lai pārvietotos pa lidostu (izlidošanas un ielidošanas sektorā) un augšup un lejup pa lidmašīnas kāpnēm.
  • Palīdzības veids (DPNA). Rīcībspējīgs klients ar garīgu invaliditāti, kurš spēj saprast drošības instrukcijas un rīkoties atbilstoši tām un kuram ir nepieciešama palīdzība, lai pārvietotos pa lidostu (izlidošanas un ielidošanas sektorā) līdz izejai uz lidmašīnu.
  • Palīdzības veids (BLND). Neredzīgs/vājredzīgs klients, kuram ir nepieciešams pavadonis lidostā (ielidošanas un izlidošanas sektorā) līdz lidmašīnas sēdvietai un atsevišķa salona apkalpes locekļu sniegta drošības instruktāža.

Lūdzu, ņemiet vērā! Sēdvietas rindās pie avārijas izejām nevar izmantot pasažieri, kuriem ir nepieciešama jebkāda veida lidostas nodrošinātā īpašā palīdzība.