Αίτημα αποζημίωσης

Εάν η πτήση σας έχει ακυρωθεί ή καθυστερήσει, ενδέχεται να δικαιούστε αποζημίωση ή καταβολή εξόδων. Υπάρχουν διάφοροι κανόνες και περιορισμοί σχετικά με την υποβολή αξίωσης, επομένως συνιστάται να ελέγξετε την καταλληλότητά σας πριν ζητήσετε αποζημίωση και καταβολή εξόδων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές σας για καθυστερημένη πτήση, κάντε κλικ εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές σας για ακυρωμένη πτήση, κάντε κλικ εδώ.