Γενικοί όροι και προϋποθέσεις αερομεταφοράς

Η Ryanair είναι το συμβαλλόμενο μέρος και οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις αερομεταφοράς της Ryanair ισχύουν σε σχέση με οποιεσδήποτε πτήσεις εκτελούνται με τον κωδικό αεροπορικής εταιρείας της Ryanair («FR»).

Η Ryanair UK είναι το συμβαλλόμενο μέρος και οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις αερομεταφοράς της Ryanair UK ισχύουν σε σχέση με οποιεσδήποτε πτήσεις εκτελούνται με τον κωδικό αεροπορικής εταιρείας της Ryanair UK («RK»).

Η Ryanair Sun (Buzz) είναι το συμβαλλόμενο μέρος και οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις αερομεταφοράς της Ryanair Sun (Buzz) ισχύουν σε σχέση με οποιεσδήποτε πτήσεις εκτελούνται με τον κωδικό αεροπορικής εταιρείας της Ryanair Sun (Buzz) («RR»).

Η Malta Air είναι το συμβαλλόμενο μέρος και οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις αερομεταφοράς της Malta Air ισχύουν σε σχέση με οποιεσδήποτε πτήσεις εκτελούνται με τον κωδικό αεροπορικής εταιρείας της Malta Air («AL»).