Директива (ЄС) 2015/2302

Ключові права згідно з Директивою (ЄС) 2015/2032

 • Перед укладанням договору про подорож пасажирам надається вся необхідна інформацію про пакет.
 • Існує завжди принаймні одна сторона, яка несе відповідальність за належне виконання всіх туристичних послуг, включених у договір.
 • Пасажирам надається номер термінової допомоги або інші контакти, за якими вони можуть зв'язатися з організатором.
 • Пасажири можуть передавати пакет іншій особі з повідомленням в обґрунтований термін та, можливо, із додатковими витратами.
 • Вартість пакета може бути збільшеною лише у випадку, якщо зростатимуть конкретні витрати (наприклад, ціни на паливо) та якщо це прямо передбачено договором, і в будь-якому випадку не пізніше, ніж за 20 днів до початку дії пакету. Якщо підвищення перевищує 8% вартості пакету, пасажир може розірвати договір. Якщо організатор залишає за собою право на підвищення вартості, пасажир має право на її зниження, коли має місце зниження відповідних витрат.
 • Пасажири можуть розірвати договір без жодного штрафу та отримати повне повернення будь-яких платежів, якщо будь-яка з важливих складових пакету, окрім вартості, істотно зміниться. Якщо до початку дії пакету відповідальна за його виконання сторона скасовує пакет, пасажири мають право на відшкодування та компенсацію, якщо доречно.
 • Пасажири можуть розірвати договір без жодного штрафу до початку дії пакету у випадку виняткових обставин, наприклад, за існування в пункті призначення серйозних загроз безпеці, які можуть вплинути на користування пакетом.
 • Окрім того, пасажири можуть у будь-який час до початку дії пакету розірвати договір за відповідний та виправданий штраф за розірвання.
 • Якщо після початку дії пакету важливі його складові не можуть бути наданими, як було домовлено, пасажирам має бути запропоновано відповідні альтернативи без додаткових витрат. Пасажири можуть розірвати договір без жодного штрафу, якщо послуги не надаються відповідно до договору, що суттєво впливає на користування пакетом та організатор не може вирішити цю проблему.
 • Пасажири також мають право на зниження ціни та/або відшкодування збитків, якщо туристичні послуги не виконуються або виконуються неналежним чином.
 • У разі виникнення складнощів організатор повинен надати допомогу пасажирам.
 • Якщо організатор або, в деяких країнах ЄС, роздрібний постачальник стає неплатоспроможним, платежі будуть поверненими. Якщо організатор або, де застосовно, роздрібний постачальник стає неплатоспроможним після початку дії пакету і коли транспортування включено в пакет, репатріація мандрівників гарантується. Захист від неплатоспроможності нам надає страхова компанія International Protection Limited (IPP) та деякі підписані синдикати Lloyd's. Пасажирам слід звертатися до IPP (IPP Claims at InTrust, Postbus 23212, 2001 KE Rotterdam, Нідерланди; +31 1031 20666; ippclaims@intrust-nl.com) або, якщо доречно, до Commission for Aviation Regulation (3rd Floor, Alexandra House, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ірландія; +353 (0)1 6611700; info@aviationreg.ie) у разі, якщо надання послуг неможливе через нашу неплатоспроможність.

Директива (ЄС) 2015/2302, адаптована в національному законодавстві.

Захист у разі неплатоспроможності для додаткових туристичних послуг

Захист від неплатоспроможності нам надає страхова компанія International Passenger Protection Limited (IPP) та деякі підписані синдикати Lloyd's.

Пасажири можуть зв'язатися з IPP або, де застосовно, з Комісією з регулювання повітряного транспорту (3-й поверх, Alexandra House, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland (Ірландія); +353 (0)1 6611700; info@aviationreg.ie), якщо послуги не буде надано у малоймовірному випадку нашої неплатоспроможності.

Примітка: це страхування від неплатоспроможності не покриває контракти зі сторонами, окрім Ryanair, які все ще можуть бути виконані у малоймовірному випадку нашої неплатоспроможності.

Директива (ЄС) 2015/2302, адаптована в національному законодавстві.

Загальні правила та умови перевезення

Натисніть тут, щоб перейти до Статті 12 наших Загальних правил та умов перевезення, яка стосується додаткових послуг або комплексних туристичних пакетів.