Rooms (Hotels)

Rooms är en samlingsplats för hotellrum som ger tillgång till marknadens bästa erbjudanden och lägsta priser från den ledande hotelleverantören, Hotels.com.

Om du har frågor avseende den övernattning du har bokat eller om du vill göra ändringar eller avboka måste du kontakta den relevanta leverantören direkt. Om du vill lämna feedback eller ett klagomål avseende din senaste hotellbokning måste du kontakta den relevanta leverantören direkt.
Du hittar en lista över kontaktalternativ för varje leverantör nedan.

Rooms – ange kontaktuppgifter

Ja det kan du. Du kan göra ändringar i din bokning via e-postbekräftelsen eller via den leverantör som du gjorde bokningen med genom att ange ditt bokningsnummer.

Det kan ta upp till 24 timmar innan du får bekräftelsen, men om du sedan fortfarande inte har fått den kan du kontakta leverantören direkt.

Alla eventuella villkor och krav för avbokning fastställs av leverantören och beskrivs i din avbokningspolicy. Om du vill avboka din bokning måste du göra det direkt via den leverantör som du bokade med.