Avbokade och ombokade flyg

Ombokat flyg

Vi kommer att kontakta dig via e-post, push-meddelande eller ibland sms med hjälp av de kontaktuppgifter du angav i din bokning. Du kan också se din flygstatus via Mina bokningar.

Om du har bokat via en resebyrå från tredje part som inte har gett oss dina korrekta kontaktuppgifter (dvs. e-postadress eller telefonnummer) kan det hända att vi inte kan informera dig direkt om några viktiga ändringar som påverkar ditt flyg. För mer information, se här.

Om ditt flyg har bokats om kan du välja mellan följande alternativ, beroende på vad som är tillämpligt:

 1. Res med den ombokade flygningen;
 2. Du har rätt att begära ombokning till din slutgiltiga destination under likvärdiga transportvillkor. Antingen kan du omboka till närmast möjliga datum eller välja ett senare datum som passar dig, i mån av plats;
 3. Ändra din flygning till nya tider/datum på samma rutt utan kostnad;
 4. Ansök om återbetalning här.

Vi försöker meddela kunder om ett ombokat flyg minst 90 dagar före utresan eller så snart som möjligt.

Du kan ha rätt till ersättning eller utgifter i linje medföljande meddelande om dina rättigheter enligt EU-förordning 261/2004.

Du har inte rätt till ersättning när:

 • vi kan visa att ombokningen beror på extraordinära omständigheter som inte skulle ha kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits av Ryanair, inklusive men ej begränsat till politisk instabilitet, säkerhetsrisker, meteorologiska förhållanden som omöjliggör flygningen i fråga, arbetskonflikter eller brister samt förseningar i flygledarkontrollverksamheten;
 • du har meddelats om ombokningen av ditt flyg mer än 14 dagar före dess planerade avgångsdatum;
 • du informerades om ombokningen mellan två veckor och sju dagar före avgång enligt tidtabell och erbjuds ombokning så att du kan flyga tidigast två timmar före utsatt avgångstid enligt tidtabell och anlända till din slutliga destination senast fyra timmar efter utsatt ankomsttid enligt tidtabell;
 • du informerades om ombokningen mindre än sju dagar innan den planerade avgångstiden och erbjuds ombokning så att du kan flyga tidigast en timme innan planerad avgångstid och anlända till din slutliga destination senast två timmar efter den planerade ankomsttiden.

Du kan ha rätt till följande vård:

 • Måltider och förfriskningar (i rimlig relation till väntetiden)
 • Två telefonsamtal
 • Hotellboende
 • Transport mellan flygplatsen och inkvarteringsorten (hotell eller annan)

Du måste kontakta oss innan du arrangerar någon alternativ transport så att vi har möjlighet att försöka tillgodose dig först. Om det inte är möjligt för oss att ordna den vård som anges ovan, kommer vi att ersätta dig för dina rimligt kvitterade utgifter, som då ska skickas in här.

Inställd flygning

Om du har informerats om att ditt flyg har ställts in minst 14 dagar före den planerade avgångstiden kan du:

 1. Ansöka om återbetalning här;
 2. Du har rätt att begära ombokning till din slutgiltiga destination under likvärdiga transportvillkor. Antingen kan du omboka till närmast möjliga datum eller välja ett senare datum som passar dig, i mån av plats;
 3. Ändra din inställda flygning till nya tider/datum på samma rutt utan kostnad.

Om du blev informerad om att din flygning har ställts in mindre än 14 dagar före den planerade avgångstiden kan du:

 1. boka om din inställda flygning utan avgift här till nya tider/datum på samma rutt eller
 2. begära ombokning till din slutgiltiga destination, under jämförbara transportvillkor, vid ditt tidigaste tillfälle eller på ett senare datum som passar dig, i mån av lediga platser, eller
 3. ansöka om återbetalning här.

Du kan dessutom ha rätt till ersättning så som framställs i det följande meddelandet om dina rättigheter enligt EU-förordning 261/2004. Rätt till ersättning för inställda flygningar är beroende av kvalificeringsvillkor. Det förekommer endast ett litet antal fall då passagerare har rätt till ersättning för inställda flygningar. Flygningar kan ställas in på grund av orsaker som ligger utanför vår kontroll, t.ex. flygledarstrejker, dåligt väder, medicinska nödsituationer osv. Om omständigheterna ligger utanför Ryanairs kontroll har du inte rätt till ersättning. Kontrollera om du har rätt att få ersättning genom att klicka här. Ryanair utför fler än 2 800 flygningar varje dag och därför kan det ta 24–96 timmar för vårt verksamhetsteam att fastställa varför en flygning har ställts in. Vi vill dock försäkra dig om att vår högsta prioritet är att lösa alla eventuella anspråk så snabbt som möjligt.

Om vi har kontaktat dig för att tillhandahålla assistans i enlighet med förordning EU261, men du trots detta har bestämt dig för att göra dina egna arrangemang, bör du tänka på att du eventuellt inte är berättigad att få ersättning för ytterligare kostnader du ådrar dig.

Du kan ändra flygdatum (och/eller) rutt genom att gå till ”Min bokning” på Ryanairs webbplats eller app. Klicka här för att gå till din bokning och ändra ditt flyg.

Vår prioritet är att se till att du når din destination. Om det inte finns några lämpliga Ryanair-flyg tillgängliga måste du kontakta oss och få hjälp från Ryanairs ombud innan du ordnar ett annat alternativ, så att vi har möjlighet att försöka erbjuda dig plats först.

Du kan då uppmanas att boka om flygen själv och skicka in dina kvitton för återbetalning av dina kostnader.

Eventuella tillval som bagage, sittplatser eller andra produkter som du har köpt för ditt flyg kommer att överföras till din nya flygbokning i mån av tillgång.

Om din köpta produkt inte är tillgänglig på den nya flygningen kommer vi att erbjuda dig en liknande produkt (t.ex. en sittplats av samma typ) och om den inte är tillgänglig har du rätt till återbetalning av den avgift du ursprungligen betalade.

Om du väljer att inte flyga men redan har checkat in dina väskor kommer dina väskor att lastas av och du kommer att kunna hämta dem i bagagehallen på avgångsflygplatsen.

Försäkring

Klicka här för att begära ett brev om ”uteblivelse” eller ”resebekräftelse”.

För en försenad eller inställd flygning kan du begära ett försäkringsbrev i PDF-format. Kontakta oss för att begära detta. Detta kommer att skickas till den e-postadress du angav till oss när du gjorde din bokning.

Försenat flyg

Om vi förväntar oss att din flygning blir försenad med minst två timmar (för flygningar upp till 1 500 km) eller minst tre timmar (för flygningar inom EU som är längre än 1 500 km och andra flygningar som är mellan 1 500 km och 3 500 km), kommer du att få assistans på flygplatsen, inklusive måltidskuponger. Flygningar kan ställas in på grund av orsaker som ligger utanför vår kontroll, t.ex. flygledarstrejk, dåligt väder, medicinska nödsituationer osv. Om din försening sträcker sig till nästa dag tillhandahåller vi ofta övernattning på ett hotell och transport mellan flygplatsen och hotellet.

Kontakta oss innan du arrangerar transport, eftersom om vi inte kan tillhandahålla den angivna omsorgen kommer vi att ge dig ersättning för rimliga utgifter som du har kvitton på och skickar in här.

I tillägg till detta kan du välja mellan de följande alternativen så som tillämpligt:

 1. ta din ursprungliga flygning på dess nya avgångstid eller
 2. begära ombokning till din slutgiltiga destination, under jämförbara transportvillkor, vid ditt tidigaste tillfälle eller på ett senare datum som passar dig, i mån av lediga platser, eller
 3. boka om din flygning till nya tider/datum på samma rutt utan avgift här.

Du kan dessutom ha rätt till ersättning så som framställs i det följande meddelandet om dina rättigheter enligt EU-förordning 261/2004. Rätt till ersättning för försenade flygningar är beroende av kvalificeringsvillkor. Det förekommer endast ett litetantal fall då passagerare har rätt till ersättning för inställda flygningar. Flygningar kan ställas in på grund av orsaker som ligger utanför vår kontroll, t.ex. flygledarstrejker, dåligt väder, medicinska nödsituationer osv. Omomständigheterna ligger utanför Ryanairs kontroll har du inte rätt till ersättning. Kontrollera om du har rätt att få ersättning genom att klicka här. Ryanair utför fler än 2 800 flygningar varje dag och därför kan det ta 24–96 timmar för vårt verksamhetsteam att fastställa varför en flygning har ställts in. Vi vill dock försäkra dig om att vår högsta prioritet är att lösa alla eventuella anspråk så snabbt som möjligt.

För förseningar på minst fem timmar kan du begära återbetalning här om du väljer att inte resa, men du bör vara medveten om att de flesta ansökningarna om återbetalning misslyckas på grund av situationer som ligger utanför Ryanairs kontroll, vilket innebär att vi inte har någon förpliktelse att ge dig en återbetalning.

Om vi har kontaktat dig för att tillhandahålla assistans i enlighet med förordning EU261, men du trots detta har bestämt dig för att göra dina egna arrangemang, bör du tänka på att du eventuellt inte är berättigad att få ersättning för ytterligare kostnader du ådrar dig.

Passagerares rättigheter enligt EU-261

I de olyckliga fall då försenad avgång eller avbokning sker gör vi vårt bästa för att undvika eller minimera negativa konsekvenser. Läs vidare nedan för mer information om dina rättigheter, såväl som anvisningar om hur du kan begära återbetalning av reseutgifter och ersättning.

EU261-förordningarna består av gemensamma regler för ersättning och assistans för passagerare i händelse av nekad ombordstigning, inställda avgångar och kraftigt försenade avgångar.

Om du har drabbats av en försenad avgång eller inställd avgång och du väljer att bli ombokad så snart som möjligt kan du ha rätt till det följande:

 • måltider och förfriskningar som är rimliga i förhållande till väntetiden,
 • två telefonsamtal eller e-postmeddelanden,
 • rimlig övernattning på hotell om en eller flera nätters vistelse blir nödvändig,
 • rimlig transport mellan flygplatsen och övernattningsstället (hotell eller annat).

*Observera att de ovanstående rättigheterna inte är tillämpliga om du väljer att bli ombokad till ett senare datum som passar dig eller om du väljer att få återbetalning.

Information om EU-261

EU261 gäller för passagerare som reser från/anländer inom EU och EES.

Observera att vissa passagerare inte har rätt till EU261-ersättning. Kvalificering fastställs av ett antal villkor.

Ersättningen fastställs baserat på följande avstånd mellan avgångs-/ankomstflygplatsen:

 • 250 € för alla flygningar på högst 1 500 km eller
 • 400 € för alla flygningar inom EU som är längre än 1 500 km och för alla andra flygningar på mellan 1 500 och 3 500 km eller
 • 600 € för alla flygningar utanför EU som är längre än 3 500 km.

Om din avgång har ställts in eller försenats kan du vara kvalificerad för ersättning eller återbetalning av utgifter. De förekommer olika regler och begränsningar avseende anspråk och därför rekommenderar vi att du kontrollerar din kvalificering för ersättning och återbetalning av utgifter.

Om du behöver mer information om dina alternativ avseende en försenad avgång kan du klicka här.

Om du behöver mer information om dina alternativ avseende en inställd avgång kan du klicka här.

Rätt till ersättning för flygstörningar är beroende av kvalificeringsvillkor.

 • Om den försenade eller inställda avgången ligger utanför Ryanairs kontroll. Dessa är extraordinära omständigheter som inte hade kunnat undvikas med alla rimliga åtgärder. De omfattar dåligt väder, avisning, blixtnedslag, stängd landningsbana, strejk, problem med flygledningen, kollision med fåglar, främmande föremål, svårigheter med extern hantering, säkerhetsrelaterade och medicinska nödsituationer.
 • Om du blev informerad om att en avgång ställs in mer än 14 dagar före den planerade avgångsdagen.
 • Om din flygning försenades och anlände på den slutliga destinationen med mindre än tre timmars försening.

Ryanair uppmanar kunder med giltiga EU261-ersättningsanspråk att skicka sina anspråk direkt till Ryanair för att undvika ”anspråksjägare”, dvs. firmor som kan dra av mer än 40 % i avgifter för ett anspråk på mindre än 250 €. Kunder med giltiga anspråk som skickar den direkt till Ryanair får 100 % av sina EU261-berättigande ersättningar, utan avdrag av dessa överdrivna avgifter från ”anspråksjägare”. Kunder kan skicka in anspråk till Ryanair via vårt lättanvända ersättningsformulär.

Om du behöver mer information om dina alternativ avseende en försenad avgång kan du klicka här.

Om du behöver mer information om dina alternativ avseende en inställd avgång kan du klicka här.

Ersättningsformulär