Förlikningsvouchers

Villkor

 • Förlikningsvouchers utfärdas av Ryanair DAC, Ryanair Dublin Office, Airside Business Park, Swords, Irland (hädanefter ”Ryanair”).
 • Dessa villkor gäller för användningen av din förlikningsvoucher. Ryanairs allmänna transportvillkor gäller.
 • Förlikningsvouchers är giltiga under fyra år efter utfärdandedatumet och kan antingen lösas in under den tiden mot inköp av flygningar med Ryanair eller lösas in mot kontanter (se nedan), efter utgången av tolv månader efter utfärdandedatumet.
 • Förlikningsvouchers utfärdas som fullständig och slutgiltig utbetalning för av alla anspråk enligt artikel 7 i EU-förordning 261/2004 som passagerare kan ha mot Ryanair i samband med den ursprungliga bokningen. Genom att gå med i förlikningsplanen avstår därför alla berörda passagerare från rätten till ersättning mot Ryanair enligt EU-förordning 261/2004 eller eventuella nationella bestämmelser med avseende på flygningar som ställdes in eller försenades den 25 juli, 26 juli, 10 augusti och 28 september 2018 och dessa berörda passagerare åtar sig att dra tillbaka eventuella pågående förfaranden i detta avseende.
 • Förlikningsvouchers kan inte lösas in mot kontanter in förrän efter utgången av tolv månader efter utfärdandedatumet. Vid utgången av de tolv månaderna kan förlikningsvouchers lösas in mot kontanter här.
 • Förlikningsvouchers kan endast lösas in i den valuta de har utfärdats i.
 • Förlikningsvouchers kan överlåtas (helt eller delvis), men endast mellan passagerare på den ursprungliga bokningen.
 • Om flygresans sammanlagda pris överstiger värdet på de förlikningsvouchers som används för att betala för bokningen kan mellanskillnaden betalas med ett betal-/kreditkort eller PayPal.
 • Om du inte använder hela tillgodohavandet på förlikningsvouchern vid samma tillfälle kan du använda din förlikningsvoucherkod för framtida transaktioner.
 • Förlikningsvouchers kan användas som betalning för flygresor, sittplatser, prioritet, incheckat bagage, Fast Track, babyutrustning, musikutrustning, sportutrustning, reseförsäkring och förknippade skatter och avgifter (inte för biluthyrning, marktransport eller hotellbokningar).
 • När en bokning har betalats med en förlikningsvoucher kan denna bokning inte längre överlåtas (inga ändringar av passagerarens namn).

 

Var denna artikel till hjälp?

62 av 345 tyckte detta var till hjälp