Noll ändringsavgift

Noll ombokningsavgift gäller för bokningar som görs mellan den 26 december 2021 och 31 januari 2022. Ombokningar kan göras t.o.m. den 30 september 2022.

Ombokningar måste göras minst sju dagar före ursprungliga planerade avgångsdatum. Biljettprisskillnader kan gälla.

Ändra mitt flyg

Villkor

  • Villkoren för ”Noll” ombokningsavgift utfärdas av Ryanair Group, Dublin Office, Airside Business Park, Swords, Irland (hädanefter ”Ryanair”). 
  • Kampanjen ”Noll” ombokningsavgift gäller endast för bokningar som görs mellan den 26 december 2021 och 31 januari 2022. För att kunna utnyttja kampanjen ”Noll” ombokningsavgift måste nya flygresor genomföras senast den 30 september 2022.
  • Ombokningar måste göras minst sju dagar före ursprungliga planerade avgångsdatum.. Alla ändringar som görs mindre än sju dagar före ursprungliga planerade avgångsdatum kommer att vara föremål för den standardmässiga ombokningsavgift som framställs i vår avgiftstabell..  
  • Om biljettpriset för de nya flygningarna är högre än det som har betalats för de ursprungliga flygdatumen måste kunden betala den eventuella prisskillnaden mellan det ursprungliga biljettpriset och det nya biljettpriset. Eventuella prisskillnader för tilläggsprodukter måste också betalas. Eventuella prisskillnader för tilläggsprodukter måste också betalas.
  • Ingen namnändring är tillåten som en del av detta erbjudande. Alla namnändringar är föremål för den standardavgift för namnändring som anges i vår avgiftstabell. 
  • Ytterligare ändringar kan göras, men de kommer att vara föremål för policyn för ombokningsavgifter enligt artikel 3.1.5 i våra allmänna transportvillkor, så som tillämpligt. Om du redan har slutfört den bokade utresan kan du fortfarande göra en ändring av hemresans datum om du vill. 
  • Om du inte vill göra flygändringar för alla passagerare på bokningen måste de kontakta Ryanairs kundtjänstavdelning. 
  •  Om du har köpt en reserverad sittplats kommer samma sittplats att reserveras på den nya flygningen. Om den reserverade sittplatsen inte är ledig kommer du att få möjlighet att välja en ny sittplats. Om de nya valda sittplatserna är dyrare måste du betala mellanskillnaden.  
  • Med undantag för det som framställs i tillämplig lag ska dessa villkor regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Irland.
  • Ryanairs allmänna transportvillkor gäller.