Användningsvillkor för förlängd resevoucher

Användningsvillkor för förlängd resevoucher

 • Resevouchers utfärdas av Ryanair DAC, Ryanair Dublin Office, Airside Business Park, Swords, Irland (hädanefter ”Ryanair”).
  Dessa användningsvillkor gäller för användning av resevouchers. Ryanairs allmänna transportvillkor gäller.
 • Resevouchers gäller under tolv månader efter utgångsdatumet för den voucher som förlängs. Du kan kontrollera giltighetsperioden för din voucher i det senaste e-postmeddelandet från oss som innehåller din personliga voucher.
 • Resevouchers kan lösas in mot kontanter när som helst.
 • Resevouchers kan endast lösas in i den valuta de har utfärdats i.
 • En resevoucher kan endast lösas in av mottagaren.
  Om flygresans sammanlagda pris överstiger värdet på de resevouchers som används för att betala för bokningen kan mellanskillnaden betalas med ett betal-/kreditkort eller PayPal.
 • Om du inte använder hela tillgodohavandet på vouchern vid samma tillfälle kan du använda din resevoucherkod för framtida transaktioner.
 • Resevouchers kan användas som betalning för flygresor, sittplatser, prioritet, incheckat bagage, Fast Track, babyutrustning, musikutrustning, sportutrustning, reseförsäkring och förknippade skatter och avgifter (inte för biluthyrning, marktransport eller hotellbokningar).
 • Det är inte tillåtet att ändra passagerarens namn om bokningen har betalats med en resevoucher.
 • Resevouchers som utfärdas för icke-subventionerade flygningar kan inte lösas in mot subventionerade spanska flygningar. 
 • Ryanair förbehåller sig rätten att efter eget rimligt gottfinnande upphäva eller ändra dessa villkor. Ryanair kommer att ge kunder skriftlig information om eventuella ändringar.