Användarvillkor för Ryanair Wallet

 • Ryanair Wallet hanteras och tillhandahålls av Ryanair Group, Ryanair Dublin Office, Airside Business Park, Swords, Irland (hädanefter ”Ryanair”).
 • Dessa användarvillkor gäller för användning av Ryanair Wallet. Ryanairs allmänna transportvillkor gäller också.
 • Ryanair Wallet är tillgängligt online via ditt myRyanair-konto.
 • Eventuell återbetalning som begärs på grund av en flygstörning kommer att sättas in på den Ryanair-plånbok som är länkad till myRyanair-kontot som användes för att göra bokningen som återbetalningen är förknippad med.
 • Du kan välja att ta ut din återbetalning från Ryanair Wallet i det myRyanair-konto som användes för bokningen eller använda Ryanair Wallet-saldot för att boka en ny flygning via Ryanairs webbplats eller app via det myRyanair-konto som användes för att göra bokningen. Om du inte har åtkomst till det myRyanair-konto som användes för bokningen kan du kontakta oss här.
 • Om du inte använder hela värdet på din återbetalning på en gång kan du använda Ryanair Wallet-saldot för framtida transaktioner eller ta ut ditt återstående saldo.
 • Uttag som begärs via Ryanair Wallet kommer att behandlas inom fem arbetsdagar, till den ursprungliga betalningsmetod som användes för att göra bokningen.
 • Uttag kan endast göras av den registrerade innehavaren av Ryanair Wallet.
 • Ryanair Wallet-saldot kan användas för att betala för flygresor, sittplatser, prioritet, incheckat bagage, Fast Track, babyutrustning, musikutrustning, sportutrustning, reseförsäkring och förknippade skatter och avgifter (inte för biluthyrning, marktransport eller hotellbokningar). Välj helt enkelt ”Wallet” som föredragen betalningsmetod.
 • Om transaktionens sammanlagda pris överstiger det sammanlagda värdet i Ryanair Wallet kan mellanskillnaden betalas med ett betal-/kreditkort eller PayPal.
 • Det saldo som eventuellt är tillgängligt i Ryanair Wallet kan endast tas ut i den utfärdade valutan.
 • Återbetalning som sätts in i Ryanair Wallet för icke-subventionerade flygbiljetter får inte användas för att köpa spanska subventionerade flygbiljetter.
 • Ryanair förbehåller sig rätten att efter eget rimligt gottfinnande upphäva eller ändra dessa villkor. Ryanair kommer att ge kunder skriftlig information om eventuella förändringar.

Var denna artikel till hjälp?

316 av 1797 tyckte detta var till hjälp