Återbetalningskuponger – villkor

 • Återbetalningskuponger utfärdas av Ryanair Group, Ryanair Dublin Office, Airside Business Park, Swords, Irland (hädanefter ”Ryanair”).
 • Dessa villkor gäller för användning av Ryanairs återbetalningskuponger. Ryanairs allmänna transportvillkor gäller.
 • Återbetalningskupongen utgör fullständig och slutlig reglering av ditt anspråk om ersättning enligt EU-förordning 261/2004.
 • Återbetalningskupongerna gäller under tolv månader efter utfärdandedatumet och de kan lösas in på vår webbplats under den perioden.
 • Återbetalningskupongerna kan endast lösas in i den valuta de har utfärdats i.
 • Återbetalningskupongerna kan endast lösas in av mottagaren.
 • Om flygresans sammanlagda pris överstiger värdet på de återbetalningskuponger som används för att betala för bokningen kan mellanskillnaden betalas med ett betal-/kreditkort eller PayPal.
 • Om du inte använder hela tillgodohavandet på kupongen vid samma tillfälle kan du använda din kupongkod för framtida transaktioner.
 • Återbetalningskupongerna kan användas som betalning för flygresor, sittplatser, prioritet, incheckat bagage, Fast Track, babyutrustning, musikutrustning, sportutrustning, reseförsäkring och förknippade skatter och avgifter (inte för biluthyrning, marktransport eller hotellbokningar).
 • Det är inte tillåtet att ändra passagerarens namn om bokningen har betalats med en återbetalningskupong.
 • Återbetalningskuponger för icke-subventionerade flygbiljetter kan inte lösas in mot subventionerade spanska flygbiljetter.
 • Ryanair förbehåller sig rätten att upphäva eller ändra dessa villkor efter eget rimligt gottfinnande. Ryanair kommer att ge kunder skriftlig information om eventuella förändringar.
 • Vouchers måste lösas in via det MyRyanair-konto som användes för den ursprungliga bokningen