Kampanjen Noll ändringsavgift - Villkor

  • Villkoren för ”Noll flygombokningsavgift” utfärdas av Ryanair Group, Ryanair Dublin Office, Airside Business Park, Swords, Irland (hädanefter ”Ryanair”). 
  • Kampanjen ”Noll” ändringsavgift gäller endast för bokningar som görs före den 30 september 2021, för att resa senast den 31 december 2021 (inkl.).
  • För att kunna dra fördel av ”Noll flygombokningsavgift” måste ombokningar göras minst sju dagar före de ursprungliga planerade avgångsdatumen. Alla ombokningar som görs mindre än sju dagar före de ursprungliga planerade avgångsdatumen kommer att vara föremål för den standardmässiga ombokningsavgift som anges i vår Table of Fees.  
  • Om biljettpriset för de nya flygningarna är högre än det som har betalats för de ursprungliga flygdatumen måste kunden betala den eventuella skillnaden i pris mellan det ursprungliga biljettpriset och det nya biljettpriset. Eventuella skillnader mellan priser på produkter måste också betalas.
  • Ingen namnändring är tillåten som en del av detta erbjudande. Alla namnändringar är föremål för den standardavgift för namnändring som anges i vår Table of Fees.  
  • Upp till två ändringar av flygdatum utan ombokningsavgift tillåts antingen för utresan, återresan eller båda sektorerna i den ursprungliga bokningen. Ingen namnändring är tillåten.
  • Ytterligare ändringar av datum kan göras, men de kommer att vara föremål för policyn för ombokningsavgifter enligt artikel 3.1.5 i våra allmänna transportvillkor, så som tillämpligt. Om du redan har slutfört den bokade utresan kan du fortfarande göra en ändring av hemresans datum om du vill. 
  • Om kunder inte vill ändra flygdatumen för alla passagerare på bokningen måste de kontakta Ryanairs kundtjänstavdelning. 
  • Om kunden har köpt en reserverad sittplats kommer samma sittplats att reserveras på den nya flygningen. Om den reserverade sittplatsen inte är ledig kommer du att få möjlighet att välja en ny sittplats. Om de nya sittplatserna är dyrare måste du betala mellanskillnaden. 
  • Med undantag för det som framställs i tillämplig lag ska dessa villkor regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Irland.