Incheckning av 20 kg bagage

FAQ--20kg-checkin-bag.jpg
 

Varje passagerare kan köpa upp till tre incheckade bagagekollin på 20 kg vardera. I tillägg till tre incheckade kollin kan passagerare även checka in sportutrustning och musikinstrument. Se nedan för att få mer information om incheckning av bagage hos Ryanair.

 

 Lägga till bagage

Bagage kan köps under flygbokningen, under incheckningen eller med hjälp av funktionen Hantera min bokning, under tilläggstjänster, fram till två timmar före den planerade avgångstiden.

Om du vill bekräfta vilket bagage du har bokat för din resa kan du logga in till bokningen av din aktiva resa och klicka på ”Visa resplan”. I prisdetaljerna anges det bagage du har bokat för din flygning.

 
 

Pris

Priset för Incheckning av 20 kg bagage är mellan 20.99 €/£ och 59.99 €/£, beroende på rutt och valda resedatum. Observera att denna produkt är icke-återbetalbar när den har köpts.

*Högre bagageavgifter tillämpas när incheckat bagage köps via Ryanairs kundtjänst, vid biljettdiskarna på flygplatsen, under högsäsong och på vissa rutter.

 
IMG-12.jpg

 

 Pris-incheckning

Väskavlämningsdiskarna öppnas två timmar före den planerade avgångstiden.

Väskavlämningsdiskarna stängs utan undantag 40 minuter före den planerade avgångstiden. Om du missar denna tidsfrist kan det hända att din bokning avbokas utan rätt till återbetalning och att du blir förhindrad från att gå ombord på flygplanet.

 
 

Dela tillåten bagagevikt

Kunder kan samla eller dela sin inköpta tillåtna bagagevikt med andra passagerare som ingår på samma bokning när de checkar in tillsammans.

Om en bokning exempelvis har två incheckade väskor på 20 kg vardera (totalt 40 kg) kan den ena väskan väga 15 kg och den andra väga 25 kg (totalt 40 kg).

 
IMG-13.jpg

 Bagagemått

Se till att ditt bagage inte väger mer än 20 kg. Passagerare vars incheckade bagage överskrider den tillåtna bagagevikt de betalat för kommer att debiteras aktuell avgift för extra bagagevikt vid tidpunkten för resan. Denna avgift är för närvarande 11 €/£ per kilo (eller motsvarande i lokal valuta).

Av hälso- och säkerhetsskäl medger Ryanair inte transport av någon enskild artikel vars vikt är högre än 32 kg eller vars sammanlagda mått överskrider 81 cm (höjd), 119 cm (bredd) och 119 cm (djup). Viktgränsen gäller inte för hjälpmedel för personer med rörelsehinder.

 

Allmän bagagepolicy

Ett inköpt alternativ för incheckat bagage är icke-återbetalbart, debiteras per person och flygsträcka och kan inte bytas mellan passagerare eller ändras till ett annat bagagealternativ.