Passagerares rättigheter enligt EU-261

Passagerares rättigheter

Förordning 261/2004 består av gemensamma regler för ersättning och assistans för passagerare i händelse av nekad ombordstigning, inställda avgångar och långa förseningar.

EU_261.jpg

Förordning EU-261

EU-261 gäller för passagerare som reser från/anländer i EU och EES.

Ersättningen fastställs baserat på följande avstånd mellan avgångs-/ankomstflygplatsen:

  • 250 € för alla flygningar på högst 1 500 km eller
  • 400 € för alla flygningar på mer än 1 500 km inom EU och för alla andra flygningar på mellan 1 500 och 3 500 km eller
  •  600 € för alla flygningar på mer än 3 500 km som inte sker inom EU

Ansöka om ersättning

Kunder som vill lämna in ett ersättningsanspråk för resor/transport/förfriskningar eller begära ersättning till följd av en inställd avgång eller försenad ankomst med mer än tre timmar kan klicka nedan för att gå till EU-261–anspråksformuläret.
Vår målsättning är att behandla ditt anspråk inom tio dagar.

Ersättning betalas inte av följande skäl:

Om den inställda avgången/förseningen ligger utanför Ryanairs kontroll (extraordinära omständigheter som inte hade kunnat undvikas med rimliga åtgärder).
Om du blev informerad om att en avgång ställs in mer än 14 dagar före den planerade avgångsdagen.
Om din flygning försenades och anlände på den slutliga destinationen med mindre än tre timmars försening.

Varning för ”anspråksjägare”

Ryanair uppmanar kunder med giltiga EU-261-ersättningsanspråk att skicka sina anspråk direkt till Ryanair för att undvika ”anspråksjägare”, dvs. firmor som kan dra av mer än 40 % i avgifter för ett anspråk på mindre än 250 €. Kunder med giltiga anspråk som skickar den direkt till Ryanair får 100 % av sina EU-261-berättigande ersättningar, utan avdrag av dessa överdrivna avgifter från ”anspråksjägare”. Kunder kan skicka in anspråk till Ryanair via vårt lättanvända ersättningsformulär..

Ersättningsformulär