Resa under graviditet

FAQ-Travelling-while-pregnant.jpg

 Får jag flyga när jag är gravid?

Blivande mödrar får flyga fram till den 28:e veckan. När en graviditet utan komplikationer når den 28:e veckan kräver vi att den blivande modern har med sig ett intyg om att hon är vid god hälsa och kan flyga som har utfärdats av hennes barnmorska eller läkare.
 

 Vi kan inte tillåta blivande mödrar att flyga efter följande datum:

För en okomplicerad graviditet med ett foster är flygresor inte tillåtna efter den 36:e veckan. För en okomplicerad graviditet med tvillingar eller trillingar är flygresor inte tillåtna efter den 32:a veckan.

 Vad är ett intyg om förmåga att flyga under graviditet?

När en graviditet utan komplikationer når den 28:e veckan (vid tiden för utresan eller hemresan) kräver vi att den blivande modern har med sig ett intyg om att hon är vid god hälsa och kan flyga som har utfärdats av hennes barnmorska eller läkare. Detta ifyllda och undertecknade intyg måste visas upp för kabinpersonalen vid ombordstigning på flygplanet. Det är inte tillåtet att resa utan intyget.

Om du inte är säker på om det är lämpligt för dig att flyga eller om du har haft eventuella komplikationer under graviditeten bör du be din läkare om råd innan du bokar din flygresa.

 
family_travel_resize.jpg
 

 Finns det en minsta tidsperiod innan ett nyfött barn och modern får resa på en flygning?

På grund av de fysiska effekter som flygning på hög höjd medför måste ett nyfött barn vara minst åtta dagar innan vi kan acceptera honom/henne ombord på en av våra flygningar. Observera därför att vi alltid ger det nyfödda barnets föräldrar eller vårdnadshavare rådet att säkerställa att barnets läkare går med på att låta barnet flyga.

På liknande sätt kan den nyblivna modern accepteras för resa från 48 timmar efter födseln, dock med förbehåll för att barnet har fötts utan komplikationer eller operation. Om ett kejsarsnitt utfördes eller om en operation var nödvändig kommer den minsta perioden innan vi kan acceptera henne för resa att vara tio dagar. Men detta är också föremål för godkännande från hennes läkare.