Särskild Assistans, allokerade sittplatser

FAQ-Allocated-seat-for-Special-Assistance.jpg

Om du har bokat en av nedanstående assistanstyper kommer vi att allokera en lämplig sittplats ombord, utan kostnad, åt dig och en medresenär.

Av säkerhetsskäl ska kunder som kräver en av nedanstående typer av särskild assistans på flygplatsen placeras bredvid ett fönster SÅVIDA INTE fönsterplatsen är upptagen av en medresenär eller flygbeläggningen medger tomma säten mellan den rörelsehindrade kunden och fönstret.

  • Assistanstyp (BDGR ): Kund som reser med en ledar-/servicehund och behöver en hundförare genom flygplatsen (avresa och ankomst) fram till flygstolen, samt en separat säkerhetsgenomgång från kabinpersonalen

    • Assistanstyp (PETC ): Kund som reser med en ledarhund/assistanshund, men inte behöver särskild assistans på flygplatsen

    • Assistanstyp (WCHC ): Kund som behöver assistans genom flygplatsen (avresa och ankomst) och som behöver lyftas ombord på och av från flygplanet samt till och från sin flygstol

    • Assistanstyp (WCHS ): Kund som behöver assistans genom flygplatsen (avresa och ankomst) samt upp och nedför trappan till flygplanet

    • Assistanstyp (DPNA ): Kund med funktionsvariation som klarar sig själv, kan förstå och tillgodogöra sig säkerhetsanvisningar men behöver assistans genom flygplatsen (avresa och ankomst) till gaten för ombordstigning

  • Assistanstyp (BLND) Blind eller synskadad kund som behöver en ledsagare genom flygplatsen (avresa och ankomst) fram till flygstolen, samt en separat säkerhetsgenomgång från kabinpersonalen.

Obs! Sittplatser på nödutgångsrader får inte användas av passagerare som behöver någon form av särskild assistans på flygplatsen. 

 
Behöver du kontakta oss med ett brådskande ärende? Vi är här för att hjälpa till!

 

Särskild hjälp frågor